×

Steve McQueen - CEO

team

Bio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Connect

×

Robyn Sullivan - Vice President

team

Bio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Connect

×

Aiko Takahashi - Design

team

Bio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Connect

×

Frank Douglas - Marketing

team

Bio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Connect

×

×
×

Άδειες εκπαιδευτικών

 

Όλες οι άδειες για τις οποίες δεν απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου χορηγούνται από την Υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ο εκπαιδευτικός, είτε οργανικά είτε με απόσπαση. Αναλυτικότερα οι αρμοδιότητες των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων αναφέρονται στην αριθμ. Φ.353.1/26/153324/Δ1/25-09-2014(Φ.Ε.Κ. 2648/τ.Β’/07-10-2014) Υπουργική  Απόφαση: «Ο Διευθυντής του σχολείου χορηγεί στο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό της σχολικής μονάδας που προΐσταται τις άδειες που προβλέπονται από τα άρθρα 48, 50 (ειδικές), 53 παρ. 6-7 (παρακολούθησης σχολικής επίδοσης), 54 (αναρρω­τικές) και 60 (εξετάσεων) του Ν.3528/2007(Φ.Ε.Κ. 26/τ.Α΄/9-2-2007), όπως ισχύουν, ενημερώνοντας αμελλητί τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης.» Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθμ.Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 (Φ.Ε.Κ. 1340/τ.Β΄/16-10-2002) Υπουργική Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.». Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε τα εξής:

 • Η συγκεκριμένη αρμοδιότητα αφορά επίσης στους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, για τη χορήγηση του ίδιου τύπου άδειας. Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός υπηρετεί σε περισσότερα του ενός σχολεία, η άδεια χορηγείται από τον Δ/ντή του σχολείου όπου ο εκπαιδευτικός υπηρετεί τις περισσότερες ώρες, ο οποίος ενημερώνει σχετικά τους Διευθυντές των υπόλοιπων σχολείων.
 • Κατά τη διαδικασία χορήγησης των αναρρωτικών αδειών, τηρείται Πρωτόκολλο, με ευθύνη του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας. Ο εκπαιδευτικός υποβάλλει το αίτημα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το οποίο πρωτοκολλείται στο Πρωτόκολλο της Σχολικής Μονάδας. Ο Δ/ντής της Σχολικής Μονάδας εκδίδει απόφαση χορήγησης αναρρωτικής άδειας, την οποία κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό και στην οικεία Δ/νση Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που για τη χορήγηση της άδειας χρειάζεται γνώμη της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Υ.Ε., Β.Υ.Ε., ΚΕ.Π.Α., ΕΙΔΙΚΗ Υ.Ε. κλπ. ), ο Δ/ντής της Σχολικής Μονάδας διαβιβάζει αντίγραφο της αίτησης του εκπαιδευτικού με συνημμένα τα πρωτότυπα παραστατικά στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης, η οποία στη συνέχεια τα διαβιβάζει στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Η Απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής μαζί με τα παραστατικά φυλάσσονται στον ατομικό φάκελο του εκπαιδευτικού που τηρείται στη Δ/νση Εκπ/σης, ενώ αντίγραφο της Απόφασης διαβιβάζεται στον Δ/ντή της Σχολικής Μονάδας προκειμένου να προβεί στη χορήγηση της άδειας, κατά τα διαλαμβανόμενα στην Απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός κριθεί ανίκανος για κάθε εργασία από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, γνωμοδοτεί το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) για την απόλυση λόγω νόσου του εκπαιδευτικού, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν.3528/2007/Φ.Ε.Κ.26 τ. Α΄ /9-2-2007 και στη συνέχεια διαβιβάζεται η Πράξη αυτή στον αρμόδιο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης προκειμένου να εκδώσει την απόφαση απόλυσης του εν λόγω εκπαιδευτικού. Οι άδειες που χορηγούνται υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα myschool.
 • Οι άδειες των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων χορηγούνται από τον οικείο Διευθυντή Εκπ/σης, ενώ των Αναπληρωτών Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων από τον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας. Μόνο στην περίπτωση κατά την οποία ο Αναπληρωτής Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής Σχολικής Μονάδας ασκεί καθήκοντα στη θέση ελλείποντος Διευθυντή, άδεια χορηγείται από τον οικείο Διευθυντή Εκπ/σης.
 • Οι άδειες των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ), Κέντρα Συμβουλευτικής (KΕΣΥ) και Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΑ), χορηγούνται από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Στην περίπτωση απόσπασης, η Υπηρεσία, στην οποία είναι αποσπασμένοι οι εκπαιδευτικοί, υποχρεούται να κοινοποιήσει την απόφαση, με την οποία χορηγείται η άδεια, στην οργανική τους θέση.

   Οι άδειες για τις οποίες απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου εξετάζονται από το υπηρεσιακό συμβούλιο της οργανικής θέσης. Στην περίπτωση αποσπασμένου εκπαιδευτικού, oφορέας απόσπασης έχει τη δυνατότητα να εισηγηθεί θετικά ή αρνητικά για τις άδειες οι οποίες εξετάζονται από το υπηρεσιακό συμβούλιο της οργανικής θέσης.

Οι διατάξεις των άρθρων 54 έως 56 του Ν.3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/τ.Α΄/9-2-2007)  Υπαλληλικού Κώδικα για τις κανονικές, αναρρωτικές άδειες και λοιπές άδειες όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, εφαρμόζονται και στους εκπαιδευτικούς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου (Ι.Δ.Α.Χ.), βάσει των προβλέψεων της παρ.5 του άρθρου 4 του Ν.2839/2000 (Φ.Ε.Κ. 196/τ.Α΄/12-9-2000) και των παρ.6 και 7 του άρθρου 12 του Ν.3230/2004 (Φ.Ε.Κ. 44/τ.Α΄/11-2-12004), με τις οποίες επεκτάθηκε η ισχύς των ανωτέρω άρθρων και στο προσωπικό αυτό.

 

ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

Α. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (άρθρο 48 του Υ.Κ.)

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες εντάσσονται στους υπαλλήλους που έχουν διακοπές εργασίας και για το λόγο αυτό μπορούν, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, να παίρνουν έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κανονική άδεια με αποδοχές κατάημερολογιακό έτος (παρ.4).  Το ίδιο ισχύει και για τους εκπαιδευτικούςπου υπηρετούν με διάθεση έως τη λήξη του διδακτικού έτους σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Η άδεια χορηγείται ανεξάρτητα από το χρόνο προϋπηρεσίας του εκπαιδευτικού. 

Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, σε εποπτευόμενους φορείς, σε πολιτικά γραφεία Υπουργών, Βουλευτών, καθώς και σε άλλες Υπηρεσίες, για κάθε έτος απόσπασης, μπορούν να κάνουν χρήση της άδειας που προβλέπεται στις παραγράφους 1 έως 3 του άρθρου 48 του Υπαλληλικού Κώδικα. Δηλαδή, μπορούν να παίρνουν κανονική άδεια με αποδοχές, διάρκειας από 20 έως 25 ή 30 ημέρες (για πενθήμερη ή εξαήμερη εβδομάδα εργασίας αντίστοιχα), βάσει των ετών δημόσιας υπηρεσίας. Μετά την επιστροφή στα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα, παύει να ισχύει το δικαίωμα χορήγησης της άδειας αυτής, ακόμη και αν αποδεδειγμένα δεν έχουν κάνει χρήση (Σχετ. η αριθμ. 546/2005 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

Στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι υπηρέτησαν με απόσπαση σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, σε φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κλπ., έως τις 31 Αυγούστου και επέστρεψαν στα διδακτικά τους καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου, δύναται, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, να χορηγηθεί κανονική άδεια έως τέσσερις (04) ημέρες, για το χρονικό διάστημα των τεσσάρων μηνών, από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου.

Για το επόμενο ημερολογιακό έτος (2020), στους εκπαιδευτικούς μπορεί να χορηγηθεί κανονική άδεια έως δέκα (10) ημέρες.

Τέλος, η προσαύξηση των τεσσάρων εργάσιμων ημερών της κανονικής άδειας σε όσους υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές εφαρμόζεται μόνο για τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται σε φορείς (άρθρο 48 παρ.3). Από τη στιγμή που θα επιστρέψουν στα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα, ακόμη κι αν αποδεδειγμένα δεν έχουν κάνει χρήση, για οποιονδήποτε λόγο, της κανονικής τους άδειας της παρ. 1 του άρθρου 48, δεν είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας αυτής (αρ. 546/2005 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

Το υπουργείο Παιδείας σημειώνει ότι με την παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν. 3528/2007 (26 Α’) ορίζεται ότι: «Η άδεια που δικαιούνται να λάβουν οι υπάλληλοι ορίζεται σε δύο (2) ημέρες για κάθε μήνα υπηρεσίας» και με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε όσους έχουν κατά τις κείμενες διατάξεις διακοπές εργασίας. Οι υπάλληλοι αυτοί μπορούν, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, να παίρνουν κανονική άδεια με αποδοχές ως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος».

 

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ (άρθρο 50 του Υ.Κ. και του Ν.4356/2015, Φ.Ε.Κ.181 τ. Α΄/24-12-2015)

 

Β1. ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ – ΘΑΝΑΤΟΥ (πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1)

Οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα άδειας απουσίας με αποδοχές πέντε (5) εργάσιμων ημερών σε περίπτωση γάμου (εργάσιμες νοούνται όλες οι μέρες εκτός από τις επίσημες αργίες: η 25η Μαρτίου, η 28η Οκτωβρίου, η πρώτη του έτους, τα Θεοφάνεια, η εορτή των Τριών Ιεραρχών για τους εκπαιδευτικούς, η Καθαρά Δευτέρα, η Μεγάλη Παρασκευή, το Μέγα Σάββατο, η Δευτέρα του Πάσχα,  η 1η Μαΐου, η εορτή του Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα της Πεντηκοστής) η Κοίμηση της Θεοτόκου, η 17η Νοεμβρίου για τα Α.Ε.Ι. και τις Ανώτερες Σχολές, η πρώτη και δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων  και όλες οι Κυριακές.). Η άδεια αυτή χορηγείται αμέσως πριν ή μετά την τέλεση του γάμου και όχι άλλη χρονική περίοδο εντός του ημερολογιακού έτους.

Σύμφωνα με την αριθμ.50763/1047/04.11.2016 (ΑΔΑ: 6Μ5Ν465Θ1Ω-66Μ) διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι αντισυμβαλλόμενοι στο σύμφωνο συμβίωσης του άρθρου 12 του Ν.4356/2015 (Φ.Ε.Κ.181τ.Α΄/24-12-2015) εξομοιώνονται πλήρως με τους έγγαμους και ως προς τη χορήγηση άδειας.

Δικαιολογητικά:

-αίτηση

-ληξιαρχική πράξη γάμου

Σε περίπτωση θανάτου συζύγου τους ή και συγγενούς έως και β΄ βαθμού, οι εκπαιδευτικοί δικαιούνται άδεια απουσίας τριών (3) εργάσιμων ημερών συνεχόμενα με το γεγονός. Συγγενείς έως και β΄ βαθμού θεωρούνται οι γονείς, τα τέκνα, τα αδέλφια, τα εγγόνια και οι πάπποι, τόσο οι εξ αίματος όσο και οι εξ αγχιστείας.

Δικαιολογητικά:

-αίτηση

-ληξιαρχική πράξη θανάτου

-πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών ή υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου που να αναφέρει τη σχέση.

 

Β2.  ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΕΚΝΟΥ (παρ. 1, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 παρ. 2 του Ν.3801/2009)

Στον πατέρα εκπαιδευτικό χορηγείται άδεια δύο (2) εργάσιμων ημερών σε περίπτωση γέννησης τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται και σε περίπτωση υιοθεσίας, εφόσον το τέκνο δεν έχει υπερβεί το 2ο έτος της ηλικίας του. Η χορήγηση αφορά σε συνεχόμενες ημέρες με το γεγονός της γέννησης ή υιοθεσίας του τέκνου και όχι σε άλλη χρονική περίοδο. Σε κάθε περίπτωση, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν ληξιαρχική πράξη γέννησης ή δικαστική απόφαση αντίστοιχα.

 

Β3.  ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ (παρ. 1 δεύτερο εδάφιο)

Κατά τη διενέργεια των βουλευτικών ή αυτοδιοικητικών  εκλογών,  ισχύουν τα εξής:

 1. Όσοι εκπαιδευτικοί μετακινούνται σε απόσταση 200-400 χιλιομέτρωνλαμβάνουν άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.
 2. Όσοι μετακινούνται σε απόσταση401 χιλιομέτρωνκαι πάνω λαμβάνουν άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών, εφόσον κινούνται εξ ολοκλήρου οδικώς με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους.
 3. Όσοι μετακινούνται σε νησιά ή από νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών άδειας που λαμβάνουν, εξετάζεται κατά περίπτωση από τον αρμόδιο  Διευθυντή της Εκπαίδευσης, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο στις περιπτώσεις αυτές, η άδεια να ξεπερνά τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες, οι οποίες ορίζονται εκλογικά τμήματα και παραμένουν κλειστές την Παρασκευή και τη Δευτέρα, οι ημέρες αυτές θεωρούνται ως μέρος της άδειας.  Επομένως, στους εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν στην περίπτωση 3, είναι δυνατό να χορηγείται μόνο μία (1) μέρα άδεια, είτε την Πέμπτη πριν από τις εκλογές, είτε την Τρίτη μετά τις εκλογές.

Επισημαίνουμε ότι, σε κάθε περίπτωση διενέργειας εκλογών εκδίδεται εγκύκλιος σχετικά με τις διευκολύνσεις των εκπαιδευτικών για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

 

Β4.  ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΚΗ (παράγραφος 1 τελευταίο εδάφιο)

Χορηγείται άδεια μιας (1) έως τριών (3) ημερών για συμμετοχή του εκπαιδευτικού σε δίκη. Η συμμετοχή νοείται με όλες τις ιδιότητες: ενάγοντα ή εναγόμενου, μηνυτή ή μηνυθέντος, αιτούντος, μάρτυρα ή πραγματογνώμονα και φυσικά του ενόρκου. Η ειδική άδεια απουσίας για συμμετοχή σε δίκη χορηγείται στον εκπαιδευτικό για ειδικό λόγο, ο οποίος αφορά τον ίδιο προσωπικά και όχι άλλο πρόσωπο, όπως το σύζυγο ή το τέκνο του υπαλλήλου.

Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται και φωτοτυπία της κλήσης από το δικαστήριο, ενώ αφού επιστρέψει ο εκπαιδευτικός, υποχρεούται να προσκομίσει βεβαίωση του δικαστηρίου ότι παρουσιάστηκε σε αυτό.

Ο αριθμός των ημερών της ανωτέρω άδειας προσδιορίζεται ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται ως σήμερα για την χορήγηση άδειας για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος, χωρίς ωστόσο στις περιπτώσεις αυτές η άδεια αυτή να υπερβαίνει κάθε φορά τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Η ειδική άδεια χορηγείται και για πειθαρχικές υποθέσεις, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 136 του Ν.3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε από το Δεύτερο άρθρο του Ν. 4057/2012 (Φ.Ε.Κ.54 τ.Α’/14-3-2012).

 

Β5.  ΑΔΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ (παράγραφος 2 του Υ.Κ. και επιπλέονπαρ.1 του άρθρου 51 Ν. 4075/2012(Φ.Ε.Κ.89 τ.Α΄/11-4-2012).

Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες ανά έτος.

Η εν λόγω άδεια θα πρέπει να χορηγείται στους δικαιούχους, εφόσον υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α. Γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, με την οποία θα πιστοποιείται αιτιολογημένα ότι η πάθηση, από την οποία πάσχουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ή κάποιο τέκνο τους, χρήζει τακτικών μεταγγίσεων αίματος ή περιοδικής νοσηλείας σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα.

β. Προσδιορισμός του χρονικού διαστήματος για το οποίο απαιτείται η νοσηλεία αυτή.

Σημειώνεται ότι συγκεκριμένη άδεια αποτελεί αυτοτελές δικαίωμα του υπαλλήλου και συνεπώς υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος είναι επίσης δημόσιος υπάλληλος και κάνει χρήση της ειδικής άδειας των είκοσι δύο (22) ημερών λόγω περιοδικής νοσηλείας, δικαιούται την ειδική άδεια των είκοσι δύο (22) ημερών (ΔΙΔΑΔ/Φ.53β/542/27088/14-2-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής  Ανασυγκρότησης).

Στην περίπτωση πάθησης του τέκνου μπορούν και οι δύο γονείς να κάνουν χρήση της άδειας αυτής, καθορίζοντας με κοινή τους δήλωση ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας και για πόσο χρονικό διάστημα, που πάντως η συνολική διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβεί τις είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες ετησίως και για τους δύο. Επιπλέον, ο δικαιούχος θα πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα κάθε φορά στη σχετική αίτηση χορήγησης πόσες ημέρες της δικαιούμενης από κοινού άδειας των 22 ημερών έχει κάνει ήδη χρήση ο ή η σύζυγός του στην υπηρεσία όπου εργάζεται.

Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την εν λόγω άδεια δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια του τέκνου που χρήζει τακτικής μετάγγισης ή περιοδικής νοσηλείας.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω άδεια των είκοσι δύο (22) εργάσιμων ημερών χορηγείται και σε εκπαιδευτικούς που έχουν τέκνα τα οποία πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down, (παράγραφος 3) καθώς επίσης και σε υπαλλήλους με τέκνα που πάσχουν από Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.) εφόσον αυτά είναι ανήλικα ή είναι ενήλικα αλλά δεν εργάζονται (άρθρο 149, του Ν.4483.2017(Φ.Ε.Κ.107τ.Α’/31-07-2017).

Στην περίπτωση αυτή οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσκομίζουν σχετική γνωμάτευση από δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή Παιδοψυχιατρικό Τμήμα Δημοσίου Νοσοκομείου. Η άδεια αυτή χορηγείται ανεξαρτήτως του εάν τα τέκνα χρήζουν περιοδικής νοσηλείας, συνεπώς δεν χρειάζεται γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής. Για τη χορήγηση της άδειας σε εκπαιδευτικούς που έχουν ενήλικα τέκνα τα οποία πάσχουν από Δ.Α.Δ. απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του εκπαιδευτικού ότι το τέκνο δεν εργάζεται.

Η συνολική διάρκεια της άδειας αυτής δεν μπορεί να υπερβεί τις είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος, είτε πρόκειται για ένα πάσχον τέκνο ή για περισσότερα του ενός.

Ο συνολικός χρόνος της άδειας δεν εξαντλείται υποχρεωτικά. Τυχόν υπόλοιπο άδειας που δεν έχει ληφθεί δεν μεταφέρεται στο επόμενο έτος, ούτε καταβάλλεται αποζημίωση στον εκπαιδευτικό.

Στον εκπαιδευτικό, φυσικό, ή θετό γονέα παιδιού ηλικίας έως και 18 ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, από νεοπλασματική ασθένεια, ή χρήζει μεταμόσχευσης, χορηγείται, επιπλέον των 22 ημερών και εφόσον τις έχει εξαντλήσει,  ειδική γονική άδεια διάρκειας δέκα εργάσιμων ημερών κατά ημερολογιακό έτος, με αποδοχές, έπειτα από αίτησή του, κατά απόλυτη προτεραιότητα. Διευκρινίζουμε ότι την άδεια αυτή των 10 εργάσιμων ημερών τη δικαιούται και εκπαιδευτικός ανάδοχος γονέας παιδιού το οποίο πάσχει από τα συγκεκριμένα νοσήματα.  (άρθρο 51 παρ 1 του Ν.4075/2012 ΦΕΚ 89 τ.Α΄).

Τέλος, σε περίπτωση νοσηλείας τέκνου έως και 18 ετών, χορηγείται άδεια χωρίς αποδοχές για όσο διάστημα διαρκεί η νοσηλεία και όχι πέραν των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών ανά έτος.

Οι ανωτέρω δύο άδειες των δέκα ημερών και η άδεια σε περίπτωση νοσηλείας του τέκνου αποτελούν ατομικό δικαίωμα του κάθε γονέα.

 

Β6.  ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (παράγραφος 4)

Εκπαιδευτικοί με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω δικαιούνται κάθε ημερολογιακό έτος άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών επιπλέον της κανονικής τους άδειας.

Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται πιστοποιητικό από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας και το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει το πιστοποιητικό.

 

Β7.  ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΩΝ  {Ν. 3528/2007, παρ.8 του άρθρου 53, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 31 του Ν.4440/2016(Φ.Ε.Κ.224 τ.Α΄/2-12-2016)}

   Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους κατόπιν προσκόμισης σχετικής Ιατρικής Γνωμάτευσης.

Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς που είναι τρίτεκνοι η ως άνω άδεια ανέρχεται σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Για τους εκπαιδευτικούς που είναι μονογονείς, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος και για τους πολύτεκνους η ως άνω άδεια ανέρχεται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πρόκειται δε για άδεια που συναρτάται με την κατ’ αποκλειστικότητα άσκηση της γονικής μέριμνας ανήλικου τέκνου από έναν γονέα (άρθρο 53 του Ν.3528/2007, όπως ισχύει).

      Η άδεια αυτή είναι με πλήρεις αποδοχές, ο χρόνος αυτής λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και χορηγείται στον ένα γονέα. Αν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, λαμβάνουν από κοινού την άδεια, η διάρκεια της οποίας και για τους δύο δεν μπορεί να υπερβεί τον αριθμό των ημερών, όπως καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή για τη χορήγηση της άδειας, ο γονέας εκπαιδευτικός πρέπει να υποβάλει κάθε φορά στο σχολείο του σχετική αίτηση, δηλώνοντας υπεύθυνα, πόσες ημέρες   της δικαιούμενης από κοινού άδειας έχει κάνει ήδη χρήση  ο άλλος γονέας  στην υπηρεσία που εργάζεται. Η άδεια χορηγείται στο γονέα εκπαιδευτικό, ανεξάρτητα αν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται.

Ο συνολικός χρόνος της άδειας δεν εξαντλείται υποχρεωτικά. Τυχόν υπόλοιπο άδειας που δεν έχει ληφθεί δεν μεταφέρεται στο επόμενο έτος, ούτε καταβάλλεται αποζημίωση στον εκπαιδευτικό.

Για τη χορήγηση της άδειας αυτής θα πρέπει  ο γονέας εκπαιδευτικός να υποβάλει αίτηση στο Σχολείο που υπηρετεί οργανικά ή με απόσπαση, προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια από τον  αρμόδιο Διευθυντή του  Σχολείου. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται εντός επτά (7) ημερών από την απουσία του.

Ειδικότερα, οι Διευθυντές Σχολείων, έχουν αρμοδιότητα να χορηγούν την ανωτέρω άδεια στους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας της οποίας προΐστανται, ενημερώνοντας αμελλητί τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

 

Β8. ΑΔΕΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ  {παράγραφος 5 και άρθρο 68 του Ν.4554/2018 (Φ.Ε.Κ.130 τ.Α΄/18-07-2018}

Ο εκπαιδευτικός που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία, προσέρχεται σε οποιοδήποτε κέντρο αιμοληψίας από δική του πρωτοβουλία, για να προσφέρει αίμα καθώς και στην περίπτωση λήψης αιμοπεταλίων, δικαιούται ειδική άδεια απουσίας δύο (2) ημερών πέραν της ημέρας αιμοδοσίας, με πλήρεις αποδοχές.  Σε κάθε περίπτωση ο εκπαιδευτικός οφείλει να προσκομίσει σχετική βεβαίωση του νοσηλευτικού ιδρύματος, στο οποίο πραγματοποιήθηκε η αιμοληψία.

Οι δύο αυτές ημέρες άδειας μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα με το χρόνο της αιμοδοσίας, είτε οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο και δεν μεταφέρονται στο επόμενο ημερολογιακό έτος.

Η ίδια ως άνω άδεια χορηγείται και στην περίπτωση λήψης αιμοπεταλίων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της ειδικής άδειας στον εργαζόμενο, η οποία προκύπτει από τη συμμετοχή του σε οποιαδήποτε εκ των άνω περιπτώσεων αιμοληψίας, είναι η έγκαιρη ενημέρωση του εργοδότη τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προ της τέλεσης της αιμοληψίας, εκτός των περιπτώσεων κάλυψης έκτακτης ανάγκης.Εξαιρετικά και μόνο σε περιπτώσεις ταυτόχρονων αιτημάτων εργαζομένων για χρήση της ειδικής άδειας, ο εργοδότης δύναται σε συνεννόηση με τον εργαζόμενο και ανάλογα με το πρόγραμμα εργασίας του και τις ανάγκες της επιχείρησης, να προχωρήσει στη χορήγηση της εν λόγω άδειας το αργότερο μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την ημέρα τέλεσης της αιμοληψίας.

Ο εκπαιδευτικός δύναται να κάνει χρήση του δικαιώματος της ειδικής άδειας αιμοληψίας κατά το μέγιστο δύο (2) φορές ετησίως.

Σύμφωνα με το άρθρο 81 του νόμου 4589/2019(ΦΕΚα13/29-01-2019),αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι ανταποκρίνονται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και όποιοι μετέχουν σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία δικαιούνται ειδικής άδειας απουσίας, με πλήρεις αποδοχές, δύο (2) ημερών.

 

Γ. ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (άρθρο 52 του Υ.Κ. όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18  του Ν.3801/2009)

 

 1. Στις εκπαιδευτικούς, οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχέςδύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό. Η άδεια κύησης  χορηγείται ύστερα από βεβαίωση του θεράποντα γιατρού για τον πιθανολογούμενο χρόνο τοκετού. Όταν ο τοκετός πραγματοποιείται σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που είχε πιθανολογηθεί αρχικά, η άδεια που είχε χορηγηθεί, παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία του τοκετού, χωρίς αυτή η παράταση να συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση του χρόνου της άδειας λοχείας που χορηγείται μετά τον τοκετό. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλιστεί συνολικός χρόνος άδειας πέντε (5) μηνών.

Για κάθε παιδί πέραν του τρίτου, (δηλαδή 4ου και άνω) η άδεια λοχείας προσαυξάνεται κατά δύο (2) ακόμη μήνες.  Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης, η άδεια λοχείας αυξάνεται κατά ένα (1) μήνα για κάθε τέκνο πέραν του ενός.  Και στις δύο περιπτώσεις, η επιπλέον άδεια χορηγείται συνεχόμενη, αμέσως μετά τη λήξη της τρίμηνης άδειας λοχείας.

 1. Σε περίπτωση απώλειας του εμβρύου μέχρι την 24ηεβδομάδα της εγκυμοσύνης πρέπει να χορηγείται στην γυναίκα υπάλληλο αναρρωτική άδεια σύμφωνα με τη σύσταση του θεράποντος ιατρού και τη διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Υ.Κ. Σε περίπτωση πρώιμου ή πρόωρου τοκετού που πραγματοποιείται μετά την 24ηεβδομάδα της εγκυμοσύνης και πριν την έναρξη της άδειας κύησης, πρέπει να χορηγείται η τρίμηνη άδεια λοχείας, ανεξάρτητα από την έκβαση του εμβρύου. Τέλος, η απώλεια του νεογνού που πραγματοποιείται μετά την έναρξη της άδειας μητρότητας (κύησης και λοχείας) δεν επηρεάζει τη συνολική πεντάμηνη διάρκεια αυτής.
 2. Σε κυοφορούσες εκπαιδευτικούς που έχουν ανάγκη ειδικής θεραπείας, μετά την εξάντληση της αναρρωτικής άδειας με αποδοχές, χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας με αποδοχές, μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημοσίου νοσηλευτικού ιδρύματος (αρ. 496/2007 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ).
 3. Στις μητέρες εκπαιδευτικούς που υιοθετούν είτε ένα, είτε περισσότερα του ενός τέκνα ταυτόχρονα χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας (δηλαδή τελεσίδικη δικαστική απόφαση), εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών. Ένας μήνας από την άδεια αυτή μπορεί να καλύπτει απουσία της εκπαιδευτικού κατά το προ της υιοθεσίας διάστημα.  Ο μήνας αυτός μπορεί να ληφθεί οποτεδήποτε κατά το προ της υιοθεσίας διάστημα, κατόπιν σχετικής αίτησης της ενδιαφερόμενης εκπαιδευτικού, η οποία πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία σχετική βεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές για την έναρξη της διαδικασίας της υιοθεσίας.
 4. Στην περίπτωση τοκετού με παρένθετη μητέρα, αν η παρένθετη μητέρα είναι εκπαιδευτικός, δικαιούται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές, δύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό.  Αν η νόμιμη μητέρα είναι εκπαιδευτικός, δικαιούται την άδεια λοχείας, τρεις (3) μήνες με πλήρεις αποδοχές, μετά τον τοκετό της παρένθετης μητέρας (Γνωμοδότηση αρ. 361/2009 του Γ’ Τμήματος του Ν.Σ.Κ., η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης).
 5. Σχετικά με τη χορήγηση της άδειας κύησης και λοχείας, σε εκπαιδευτικό που βρισκόταν σε μακροχρόνια αναρρωτική άδεια με γνωματεύσεις Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, και δεν αιτήθηκε της ανωτέρω άδειας, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 52 του Ν.3528/2007 και τη σχετική νομολογία,η άδεια κύησης και λοχείας είναι υποχρεωτική.

Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία θα πρέπει να μεριμνήσει για τη χορήγηση στην εν λόγω εκπαιδευτικό άδειας κύησης και λοχείας, ώστε να εξασφαλιστεί συνολικός χρόνος άδειας πέντε (5) μηνών, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι «… η αναρρωτική άδεια, παρασχεθείσα μετά γνώμη της υγειονομικής επιτροπής, δεν μπορεί να διακοπεί χωρίς γνώμη της ιδίας επιτροπής, αφού η άδεια λόγω υγείας δεν είναι δικαίωμα μόνον του υπαλλήλου, διαχειριζόμενο κατά την ελεύθερη βούληση αυτού, αλλά υπηρεσιακή κατάσταση, εξυπηρετούσα προεχόντως το δημόσιο συμφέρον, ρυθμιζόμενη, ως εκ τούτου, υπό διατάξεων αναγκαστικού δικαίου».(Ν.Σ.Κ. 815/1989).

 

Δ. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    (άρθρο 53 του Υ.Κ.)

 

Με την παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 4538/2018 (85 Α’), ορίζεται ότι:«Οι ανάδοχοι γονείς δικαιούνται τις ίδιες άδειες, που αφορούν στη φροντίδα και ανατροφή του ανηλίκου, με τους φυσικούς γονείς, καθ’ όλη τη διάρκεια της αναδοχής».

 

Δ1. ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΟΥ (παρ.1 πρώτο εδάφιο)

Στους γονείς εκπαιδευτικούς χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών έως (5) πέντε έτη, υποχρεωτικά και χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού τους συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 51 του Υπαλληλικού Κώδικα,  όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 του άρθρου 37 του Ν.3986/2011(Φ.Ε.Κ.152 τ.Α΄/1-7-2011) και σε συνδυασμό με την περ.2 της παραγράφου Ε΄  του άρθρου 16 του  Ν.1566/1985 (Φ.Ε.Κ.167 τ.Α΄/30-9-1985).   Η άδεια χορηγείται συνεχόμενα και όχι τμηματικά μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους. 

Η άδεια χωρίς αποδοχές για ανατροφή τέκνου μπορεί να διακόπτεται, μόνον αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι (π.χ. άδεια κύησης, λοχείας, εννεάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου, χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές) και δεν χορηγείται αθροιστικά για κάθε τέκνο κάτω των έξι (6) ετών. Αυτό σημαίνει ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσιακής σταδιοδρομίας του, ο εκπαιδευτικός μπορεί να λάβει έως πέντε (5) σχολικά έτη άδεια χωρίς αποδοχές, συμπεριλαμβανομένης και της άδειας τριών μηνών με αποδοχές, ανεξαρτήτως του αριθμού των τέκνων του.

 

Δ2. ΤΡΙΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (παρ. 1, τελευταίο εδάφιο)

Διάστημα τριών (3) μηνών της άδειας της παραπάνω παραγράφου Δ1. ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΟΥ (παρ.1 πρώτο εδάφιο) και μόνο στην περίπτωση που αυτή δεν έχει εξαντληθεί στο σύνολό της (5 έτη), χορηγείται εφάπαξ με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης ή υιοθεσίας (σχετικό το αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.53α/2093/6745/29.03.2017  έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης) τρίτου (3ου) παιδιού και άνω. Για το ίδιο παιδί δικαίωμα χρήσης της άδειας αυτής έχει ο ένας από τους δύο γονείς (δηλαδή αν σε μια οικογένεια υπάρχουν π.χ πέντε (5) παιδιά μπορεί ο πατέρας εκπαιδευτικός να πάρει την τρίμηνη άδεια για το τρίτο παιδί και η μητέρα εκπαιδευτικός για το τέταρτο ή το πέμπτο όπου και εξαντλείται το δικαίωμα).

Η τρίμηνη άδεια χορηγείται στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε συνεχές χρονικό διάστημα, υποχρεωτικά είτε αμέσως μετά τη λήξη της άδειας λοχείας, είτε μετά τη λήξη της άδειας ανατροφής, είτε με την έναρξη του σχολικού έτους. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας θα πρέπει να υποβάλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη της.

Επισημαίνουμε ότι η τρίμηνη άδεια χορηγείται μέχρι το 6ο έτος ηλικίας του παιδιού.

 

Δ3. ΕΝΝΕΑΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ – ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ – ΕΞΑΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΔΥΜΩΝ κλπ. ΤΕΚΝΩΝ (παρ. 2-5)

Ο γονέας εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παρ.2 του αρθ. 53 του Υ.Κ για την ανατροφή του παιδιού του, δηλαδή την άδεια εννέα (9) μηνών με αποδοχές, μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει το τέταρτο (4ο) έτος της ηλικίας του. Η μητέρα εκπαιδευτικός δύναται να λάβει την άδεια ανατροφής αφού έχει λήξει η άδεια λοχείας, είτε συνεχόμενα με την άδεια λοχείας είτε σε άλλο χρονικό διάστημα, εφόσον το τέκνο δεν έχει συμπληρώσει το τέταρτο (4ο) έτος της ηλικίας του. Ωστόσο, στην περίπτωση του πατέρα εκπαιδευτικού, από τις ως άνω διατάξεις δεν προκύπτει περιορισμός που να αφορά στην έναρξη της διευκόλυνσης για την ανατροφή του τέκνου και ως εκ τούτου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53α/2032/23878/06.08.2015 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ο πατέρας εκπαιδευτικός δικαιούται να λάβει την εννεάμηνη άδεια ανατροφής αμέσως μετά τη γέννηση του τέκνου.

Την άδεια αυτή δικαιούται και ο γονέας εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει υιοθετήσει τέκνο (αρ. 582/2004 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

Εναλλακτικά, ο γονέας εκπαιδευτικός {Αρχή ίσης μεταχείρισης Ν.3696/2010 (Φ.Ε.Κ.207 τ.Α΄/08-12-2010)} μπορεί να επιλέξει τη μείωση του υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου, κατά δύο (2) ώρες την εβδομάδα, με παράλληλη απαλλαγή από τις πρόσθετες υπηρεσίες της παρ.8 του άρθρου 13 του Ν.1566/1985 {(παρ.2 α,  άρθρο 53 του Ν.2721/1999 (Φ.Ε.Κ.112 τ. Α΄/3-6-1999 )}, εφόσον το παιδί είναι ηλικίας έως (2) ετών.

   Η άδεια ανατροφής χορηγείται στους εκπαιδευτικούς σε συνεχές χρονικό διάστημα και δύναται να διακοπεί μόνο για τις εξής περιπτώσεις:

α) συμμετοχή του/της δικαιούχου εκπαιδευτικού στο σεμινάριο της υποχρεωτικής εισαγωγικής εκπαίδευσης

β) χορήγηση στη δικαιούχο εκπαιδευτικό της άδειας μητρότητας (κύησης – λοχείας).

γ) περίπτωση μακροχρόνιας αναρρωτικής άδειας ή επαπειλούμενης κύησης (σχετικό το αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/95/οικ.36130/27-10-2017 (ΑΔΑ:7ΑΘ9465ΧΘΨ-Χ8Ε) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ έγγραφο του Τμήματος Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Ο γονέας εκπαιδευτικός  που λαμβάνει ήδη τη διευκόλυνση της εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου και πριν την εξάντληση της αποκτά νέο τέκνο, δικαιούται να λάβει το υπόλοιπο των διευκολύνσεων για το πρώτο τέκνο αργότερα, αθροιστικά με τις διευκολύνσεις που αντιστοιχούν στο νέο τέκνο, πάντα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο νόμος, ήτοι μέχρι την ηλικία των τεσσάρων ετών.

Εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατά την ημερομηνία διορισμού τους έχουν περισσότερα του ενός τέκνα που δεν έχουν συμπληρώσει το 4ο έτος της ηλικίας τους και επιλέγουν τις διευκολύνσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του Υ.Κ., λαμβάνουν αθροιστικά το υπόλοιπο των διευκολύνσεων αυτών (δηλαδή τους μήνες που υπολείπονται από την εννεάμηνη άδεια ανατροφής, μέχρι τα τέκνα τους να συμπληρώσουν τα 4 έτη), σύμφωνα και με τη σχετική  ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αρ. πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346/29-05-2008. Για τον υπολογισμό των υπολειπόμενων χρονικών διαστημάτων ισχύουν οι μαθηματικοί τύποι της ανωτέρω εγκυκλίου.  Για τη διευκόλυνση των Υπηρεσιών, επισυνάπτεται αρχείο excel με πρόγραμμα υπολογισμού των διαστημάτων και σχετικές διευκρινίσεις.

Για το γονέα εκπαιδευτικό που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω η εννεάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου προσαυξάνεται κατά ένα (1) μήνα.

Σε περίπτωση γέννησης δίδυμων, τρίδυμων κ.λ.π. τέκνων, χορηγείται επιπλέον άδεια ανατροφής χρονικής διάρκειας (6) έξι  μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός μέχρι το παιδί να συμπληρώσει το τέταρτο (4ο) έτος της ηλικίας του. Η άδεια αυτή χορηγείται ύστερα από αίτηση του εκπαιδευτικού σε συνεχές χρονικό διάστημα, μετά τη χρήση της εννεάμηνης άδειας ανατροφής και όχι απαραίτητα συνεχόμενα με αυτή.

Αν και οι δύο γονείς δικαιούνται τις παραπάνω διευκολύνσεις, με κοινή τους δήλωση του Ν. 1599/1986 που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους, καθορίζουν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της συνεχόμενης άδειας ανατροφής, εκτός αν με την ανωτέρω κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικό διάστημα που θα κάνουν χρήση, άπαξ για τον καθένα, πάντοτε διαδοχικώς και μέχρι την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών του τέκνου.Αλλαγή της δήλωσης αυτής δεν επιτρέπεται μετά την έναρξη των διευκολύνσεων.

Αν ο ένας γονέας εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα τότε η/ο σύζυγος εκπαιδευτικός δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας ανατροφής των εννέα (9) μηνών κατά το μέρος που υπολείπεται.  Π.χ. αν ο ένας γονέας στον ιδιωτικό τομέα δικαιούται άδεια μικρότερη των εννέα μηνών  (π.χ 6 μήνες) και την εξαντλήσει, η/ο σύζυγος εκπαιδευτικός δικαιούται  να λάβει ως άδεια το χρονικό διάστημα  που υπολείπεται των εννέα μηνών (δηλαδή 3 μήνες).

Επισημαίνουμε ότι ο πατέρας εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει χρήση της εννεάμηνης άδειας ανατροφής καθώς και της εξάμηνης άδειας ανατροφής δίδυμων κλπ. τέκνων, ακόμη κι όταν η σύζυγός του δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, πάντα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο νόμος, ήτοι μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει τα τέσσερα (4) έτη.

Ο γονέας  εκπαιδευτικός, προκειμένου να κάνει χρήση των παραπάνω διευκολύνσεων ανατροφής τέκνου, πρέπει να προσκομίζει στην Υπηρεσία του τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 σχετικά με το ποιος από τους δύο γονείς θα κάνει χρήση της διευκόλυνσης. Στην ίδια δήλωση καθορίζεται το χρονικό διάστημα που ο καθένας από τους δύο γονείς θα κάνει χρήση διαδοχικά και συνεχόμενα. Εάν η/ο σύζυγος έχει κάνει χρήση, θα δηλώνεται το είδος της διευκόλυνσης, καθώς και το συνολικό χρονικό διάστημα που η/ο σύζυγος έκανε χρήση.

– Αν η σύζυγος του γονέα εκπαιδευτικού έχει κάνει ή πρόκειται να  κάνει χρήση της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας των έξι (6) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 142, εδάφιο 2 του Ν. 3655/2008, χωρίς να κάνει χρήση άλλων διευκολύνσεων ανατροφής (μειωμένου ωραρίου ή συνεχόμενης άδειας ανατροφής), τότε ο γονέας εκπαιδευτικός δικαιούται να κάνει χρήση της εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου της παρ.2 του αρ. 53 του Ν.3528/2007.

– Όταν ο ένας γονέας λάβει την άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου (παρ. 2 αρθ.51 του Υ.Κ) ή  την τρίμηνη άδεια (παρ. 1 αρθ.53 του Υ.Κ)  ο άλλος δεν έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των διευκολύνσεων ανατροφής για το ίδιο χρονικό διάστημα (μειωμένο ωράριο,  εννεάμηνη άδεια ανατροφής, εξάμηνη άδεια ανατροφής δίδυμων τέκνων).

– Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια ανατροφής, ή τη διευκόλυνση του μειωμένου ωραρίου (στην περίπτωση των μητέρων) δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια.

– Στην περίπτωση διπλής υιοθεσίας «…ο εν ενεργεία υπάλληλος που υιοθετεί ταυτόχρονα δύο τέκνα διαφορετικής ηλικίας δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης της συνεχόμενης άδειας ανατροφής ή του μειωμένου ωραρίου ανάλογα με την ηλικία που έχει το μικρότερο από τα δύο τέκνα του κατά την ημερομηνία υιοθεσίας και να λάβει το υπόλοιπο των διευκολύνσεων που δικαιούται για το μεγαλύτερο τέκνο αργότερα, αθροιστικά με τις διευκολύνσεις που αντιστοιχούν στο μικρότερο τέκνο, υπό την προϋπόθεση ότι, το μεγαλύτερο τέκνο δεν έχει συμπληρώσει το τέταρτο (4ο) έτος της ηλικίας του» σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.53α/2062/3050,2776/13-5-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

– Σε περίπτωση τοκετού με παρένθετη μητέρα, η νόμιμη μητέρα δικαιούται τη μείωση του  διδακτικού της ωραρίου κατά δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως μέχρι το παιδί να γίνει 2 ετών, με παράλληλη απαλλαγή από τις πρόσθετες υπηρεσίες της παρ. 8 του αρθ. 13 του Ν. 1566/1985 (παρ. 2α άρθ. 53 του Ν. 2721/1999 ΦΕΚ112 τ. Α΄), εφόσον το παιδί είναι ηλικίας έως (2) ετών, ή εναλλακτικά, την εννεάμηνη άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού (Γνωμοδότηση αρ. 361/2009 του Γ’ Τμήματος του Ν.Σ.Κ., η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης).

 

Δ4. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ (παρ. 6, και Υ.Α. αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1222/οικ.20561, Φ.Ε.Κ.1613 τ.Β΄/2007).

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παίρνουν άδειες για να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση των παιδιών τους ως εξής:

 • έως τέσσερις (4) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος οι εκπαιδευτικοί που έχουν ένα (1) παιδί που παρακολουθεί μαθήματα Α/θμιας ή Β/θμιας εκπαίδευσης,
 • έως πέντε (5) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος αυτοί που έχουν δύο (2) ή περισσότερα παιδιά που παρακολουθούν μαθήματα στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης και
 • έως έξι (6) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος σε περίπτωση που έχουν δύο (2) ή περισσότερα παιδιά που παρακολουθούν μαθήματα σε διαφορετική βαθμίδα εκπαίδευσης.

Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται στον ένα γονέα. Αν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, αποφασίζουν με κοινή συμφωνία, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας και για πόσο χρονικό διάστημα, που πάντως η συνολική διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβεί το οριζόμενο ανώτατο όριο κατά περίπτωση και για τους δύο γονείς. Η άδεια χορηγείται στο γονέα εκπαιδευτικό, ανεξάρτητα αν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται.

Η άδεια χορηγείται καταρχάς για ορισμένες ώρες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις για ολόκληρη την ημέρα, σε καμιά όμως περίπτωση πάνω από μία ημέρα συνεχώς. Ολόκληρη ημέρα απουσίας χρεώνεται στον εκπαιδευτικό σε περίπτωση που απουσιάσει από την εργασία του για το σύνολο των διδακτικών του ωρών της συγκεκριμένης ημέρας. Ο συνολικός χρόνος της άδειας δεν εξαντλείται υποχρεωτικά. Τυχόν υπόλοιπο που δεν έχει ληφθεί δεν μεταφέρεται στο επόμενο έτος, ούτε καταβάλλεται αποζημίωση στον εκπαιδευτικό.  Επισημαίνουμε ότι η άδεια δεν χορηγείται σε περιόδους που τα ιδρύματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν διακοπές εργασίας.

Για τη χορήγησή της ο εκπαιδευτικός πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία του σχετική αίτηση, δηλώνοντας συγχρόνως υπεύθυνα, στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, πόσες ημέρες (ή ώρες)της δικαιούμενης από κοινού άδειας έχει κάνει ήδη χρήση ο άλλος γονέας στην Υπηρεσία που εργάζεται.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νηπιαγωγεία εντάσσονται στην πρωτοβάθμια υποχρεωτική εκπαίδευση και μπορεί να λειτουργούν μαζί με παιδικούς σταθμούς (παιδικά κέντρα), η ανωτέρω άδεια χορηγείται και στους γονείς που το παιδί τους πηγαίνει σε παιδικό κέντρο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό εφαρμόζει πλήρες πρόγραμμα νηπιαγωγείου. Σε κάθε περίπτωση το παιδί πρέπει να διαθέτει την προβλεπόμενη ηλικία, για να παρακολουθεί το υποχρεωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

 

Ε.  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (άρθρα 54, 55 & 56 του Υ.Κ. όπως αντικαταστάθηκαν από τον Ν. 4210/2013 / Φ.Ε.Κ. 254 τ. Α’/21-11-2013)

 

Στον εκπαιδευτικό που είναι ασθενής ή χρειάζεται να αναρρώσει, χορηγείται αναρρωτική άδεια με αποδοχές τόσων μηνών όσα είναι τα έτη της υπηρεσίας του, υπολογιζόμενης και της αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας του, από την οποία αφαιρείται το σύνολο των αναρρωτικών αδειών που τυχόν έχει λάβει μέσα στην προηγούμενη πενταετία. Για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας αφετηρία αποτελεί η ημερομηνία έναρξης της αναρρωτικής άδειας. Αναρρωτική άδεια χορηγούμενη χωρίς διακοπή δεν μπορεί να υπερβεί τους δώδεκα (12) μήνες.  Χρόνος υπηρεσίας τουλάχιστον έξι (6) μηνών θεωρείται ως πλήρες έτος. Στην αναρρωτική άδεια συνυπολογίζονται και οι ημέρες απουσίας λόγω ασθενείας που προηγήθηκαν της άδειας.

Στον εκπαιδευτικό που πάσχει από δυσίατο νόσημα, χορηγείται αναρρωτική άδεια, της οποίας η διάρκεια είναι διπλάσια από τη διάρκεια των αδειών της προηγούμενης παραγράφου.

Η αναρρωτική άδεια χορηγείται ανά μήνα ή σε περίπτωση δυσίατων νοσημάτων ανά εξάμηνο, κατ’ ανώτατο όριο, ύστερα από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής (πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή αν δεν είναι δυσίατο και ειδική υγειονομική επιτροπή αν είναι δυσίατο ΦΕΚ 1386/2001 τ. Β΄, αρ.167 Ν.3528/2007)

Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται με γνωμάτευση θεράποντος ιατρού η δημόσιου νοσοκομείου έως οκτώ (8) ημέρες κατά ημερολογιακό έτος. Δύο (2) ημέρες, αλλά όχι συνεχόμενες, μπορούν να χορηγούνται μόνο με υπεύθυνη δήλωση του εκπαιδευτικού. Αναρρωτική άδεια πέραν των οκτώ (8) ημερών κατ’ έτος χορηγείται ύστερα από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής, με εξαίρεση την περίπτωση που η άδεια χορηγείται βάσει γνωμάτευσης του διευθυντή κλινικής δημόσιου νοσοκομείου και εφόσον πρόκειται για νοσηλεία επτά (7) ημερών τουλάχιστον ή κατόπιν χειρουργικής επέμβασης.

Η Υπηρεσία υποχρεούται να ελέγχει κατ’ οίκον τους ασθενείς εκπαιδευτικούς οι οποίοι κάνουν χρήση βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών κατ’ επανάληψη, αποστέλλοντας ελεγκτή ιατρό για επίσκεψη και εξέταση στο σπίτι του ασθενούς εκπαιδευτικού.  Η μη διενέργεια κατ’ οίκον ελέγχου από την Υπηρεσία συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του αρμοδίου προϊσταμένου.

Η αναρρωτική άδεια δεν δύναται να διακοπεί : «… η αναρρωτική άδεια, παρασχεθείσα μετά γνώμην της υγειονομικής επιτροπής, δεν μπορεί να διακοπεί χωρίς γνώμη της ιδίας επιτροπής, αφού η άδεια λόγω υγείας δεν είναι δικαίωμα μόνον του υπαλλήλου, διαχειριζόμενο κατά την ελεύθερη βούληση αυτού, αλλά υπηρεσιακή κατάσταση, εξυπηρετούσα προεχόντως το δημόσιο συμφέρον, ρυθμιζόμενη, ως εκ τούτου, υπό διατάξεων αναγκαστικού δικαίου.» (Ν.Σ.Κ.815/1989).

 

ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (άρθρο 56 του Υ.Κ.)

 

 1. Ο υπάλληλος που κωλύεται να προσέλθει στην εργασία του λόγω ασθένειας ενημερώνει την Υπηρεσία για την αδυναμία αυτήτην ίδια  ημέρα.

Η Υπηρεσία χορηγεί την αναρρωτική άδεια ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου. Η αίτηση για αναρρωτική άδεια υποβάλλεται εντός επτά (7) ημερών από την απουσία του υπαλλήλου λόγω ασθένειας. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης που δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, γίνεται ανάλογη περικοπή της αναρρωτικής άδειας με ευθύνη του οργάνου που είναι αρμόδιο για την έκδοση της απόφασης χορήγησής της. Η Υπηρεσία σε όλως ειδικές περιπτώσεις μπορεί να κινεί τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας αυτεπαγγέλτως. Οι όλως ειδικές περιπτώσεις εκτιμώνται από την οικεία Υπηρεσία βάσει των ιδιαίτερων συνθηκών που συντρέχουν (π.χ. ύπαρξη μεταδοτικής ασθένειας ή άρνησης του ασθενούντος υπαλλήλου να ζητήσει να λάβει αναρρωτική άδεια).

 1. Άδεια διάρκειας πέραν του ενός (1) μηνός για ψυχική νόσο δεν χορηγείται, αν δεν έχει προηγηθεί νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο. Παράτασή της ή χορήγηση νέας άδειας, εφόσον υπερβαίνει, συνολικώς ή τμηματικώς, τον ένα (1) μήνα μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος χορηγείται ύστερα από αναλυτική έκθεση θεράποντος ιατρού και έκθεση εξέτασης λειτουργικότητας του ασθενούς, το περιεχόμενο των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα όργανα που δικαιούνται να προβαίνουν σε εξέταση λειτουργικότητας του ασθενούς καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Ζ. ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ (άρθρο 59 του Υ.Κ.)  

 

Χορηγούνται άδειες μικρής χρονικής διάρκειας, μετά από αίτησή τους, σε εκπαιδευτικούς που μετέχουν σε διαγωνισμούς για να πάρουν υποτροφία ή να εισαχθούν στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή για να επιλεγούν για φοίτηση σε κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών, σε αντικείμενα που ενδιαφέρουν την υπηρεσία.

Όμοιες άδειες μπορεί να χορηγούνται για συμμετοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία. Οι άδειες για επιστημονικούς ή επιμορφωτικούς λόγους χορηγούνται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης.

 

Η. ΑΔΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Επιτρέπεται η χορήγηση – ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στις εξής κατηγορίες εκπαιδευτικών:

 

Η1. ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ – ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Υ.

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 58 του Ν.3528/2007 (Φ.Ε.Κ.26 τ.Α΄/09-02-2007) «Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, εάν ο υπάλληλος έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.» Υπενθυμίζουμε ότι για τις άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2986/2002 (Φ.Ε.Κ.24 τ.Α΄/13.02.2002), όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει (παρ.21 του άρθρου 36 του Ν.4186/2013(Φ.Ε.Κ.193 τ.Α΄/17-09-2013) και της παρ.2 του άρθρου 68 του Ν.4235/2014 (Φ.Ε.Κ.32 τ.Α΄/11- 02-2014), του άρθρου 58 του Ν.3528/2007 (Φ.Ε.Κ.26 τ.Α΄/09.02.2007), των άρθρων 15 και 16 του Π.Δ.1/2003 (Φ.Ε.Κ.1 τ.Α΄/3-1-2003) και της αρ. Φ.353.1/3/102865/Δ1/4-10-2005 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 1461 τ. Β΄/21-10-2005). Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στα εδάφια α’ και β’ της παρ.9 της αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ.4727/19-2-2008 (Φ.Ε.Κ.315τ.Β΄/27-02-2008) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, σε συνδυασμό και με την αριθμ.Φ.361.34/2/7747/Δ1/24-1-2012 (ΑΔΑ: ΒΟΧ49-9ΩΣ) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., ήδη ΥΠ.Π.Ε.Θ., στους εκπαιδευτικούς που λαμβάνουν υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Επομένως, οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών, εξετάζονται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι οποίοι, εφόσον διαπιστώσουν ότι συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, εκδίδουν σχετική απόφαση.

 

Η2. ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ- ΑΜΙΣΘΟΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 6 του Ν.3204/2003 ((Φ.Ε.Κ.296 τ.Α΄/23-12-2003) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.5 του άρθρου 37 του Ν.4368/2016 (Φ.Ε.Κ.21 τ.Α΄/21-2-2016) και τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 40 του Ν.4486/2017 (Φ.Ε.Κ.115 τ.Α΄/07-08-2017): «α) Μόνιμοι υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας ή εργαζόμενοι σε αυτά ή στο Δημόσιο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,» β) υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας, γ) ιατρικό προσωπικό, που υπηρετεί σε Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας, δ) μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου και ε) μόνιμοι υπάλληλοι που υπηρετούν στα Σώματα Ασφαλείας, οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα, μπορούν, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, να τοποθετούνται για απόκτηση ειδικότητας ως υπεράριθμοι άμισθοι. Για το σκοπό αυτόν, τους χορηγείται από την υπηρεσία τους, υποχρεωτικά, ισόχρονη με τη διάρκεια της ειδίκευσής τους εκπαιδευτική άδεια με αποδοχές. Μετά το τέλος της ειδίκευσής τους οι υπάλληλοι αυτοί έχουν τις υποχρεώσεις της παρ.7 του άρθρου 58 του ν. 3528/2007)…». Στην περίπτωση της άδειας αυτής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2986/2002 (Φ.Ε.Κ.24 τ.Α΄/13.02.2002), όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει (παρ.21 του άρθρου 36 του Ν.4186/2013 και της παρ.2 του άρθρου 68 του Ν.4235/2014), του άρθρου 58 του Ν.3528/2007 (Φ.Ε.Κ.26τ.Α΄/09.02.2007), των άρθρων 15 και 16 του Π.Δ.1/2003 (Φ.Ε.Κ. 1Α΄/3-1-2003) και της αρ. Φ.353.1/3/102865/Δ1/4-10-2005 (Φ.Ε.Κ. 1461τ. Β΄/21-10-2005) Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών στους οποίους χορηγείται η ανωτέρω εκπαιδευτική άδεια, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 58 του Ν. 3528/2007, σύμφωνα με τις οποίες: «7. Μετά το τέλος της άδειας εκπαίδευσης ο υπάλληλος υποχρεούται να υπηρετήσει στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για χρονικό διάστημα ίσο με το τριπλάσιο του χρόνου της άδειας. Σε περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσης του αυτής ο υπάλληλος υποχρεούται να επιστρέψει τις αποδοχές που έλαβε κατά το χρόνο της άδειας, ο οποίος δεν υπολογίζεται στην περίπτωση αυτή ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας…..», καθώς και η αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ.4727/19-2-2008 (Φ.Ε.Κ.315 τ. Β΄/27-02-2008) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Καθορισμός υποχρεώσεων των υπαλλήλων που τελούν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης», η οποία εκδόθηκε κατόπιν της εξουσιοδότησης της παρ.8 του ίδιου άρθρου.Λαμβάνοντας, δε, υπόψη ότι η εκπαιδευτική άδεια στην περίπτωση αυτή χορηγείται υποχρεωτικά, χορηγείται χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Επομένως, οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών εξετάζονται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι οποίοι, εφόσον διαπιστώσουν ότι συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, εκδίδουν σχετική απόφαση.

 

Η3. ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Από τα οικεία Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) μπορούν να εξετάζονται οι αιτήσεις αδειών άνευ αποδοχών των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, περίπτωση Ε΄ του Ν.1566/1985 και της παρ.1 του άρθρου 37 του Ν.4351/2015 (Φ.Ε.Κ. 164 τ.Α΄/04-12-2015). Η άδεια άνευ αποδοχών για ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, για ένα σχολικό έτος. Η χορήγηση των αδειών αυτών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 10 Ιουλίου τρέχοντος έτους, προκειμένου να γίνει έγκαιρα ο προγραμματισμός για την κάλυψη των λειτουργικών κενών.

 

Η4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ-ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Υ.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για χορήγηση ή ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό, εφόσον είναι ξενόγλωσσα, θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Ειδικότερα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση είναι τα ακόλουθα:

Η4.1. Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

α. Αίτηση.

β. Βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση αποδοχής από το πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Στην τελευταία περίπτωση η άδεια χορηγείται υπό τον όρο ότι θα υποβληθεί η βεβαίωση εγγραφής εντός διμήνου από την έναρξη της άδειας, διαφορετικά θα διακόπτεται η άδεια.

γ. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος.

δ. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

ε. Αποδεικτικά στοιχεία για την πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας, στην οποία πρόκειται να μεταβεί ο εκπαιδευτικός.

στ. Βεβαίωση υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. με το χρόνο έναρξης και λήξης αυτής.

Η4.2. Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό.

α. Αίτηση.

β. Βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση αποδοχής από το πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Στην τελευταία περίπτωση η άδεια χορηγείται υπό τον όρο ότι θα υποβληθεί η βεβαίωση εγγραφής εντός διμήνου από την έναρξη της άδειας, διαφορετικά θα διακόπτεται η άδεια.

γ. Θέμα διδακτορικής διατριβής.

δ. Προγραμματισμός εργασιών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος.

ε. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα. στ. Αποδεικτικά στοιχεία για την πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας, στην οποία πρόκειται να μεταβεί ο εκπαιδευτικός.

ζ. Βεβαίωση υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. με το χρόνο έναρξης και λήξης αυτής.

Η4.3. Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό.

α. Αίτηση.

β. Βεβαίωση του οικείου πανεπιστημιακού τμήματος ότι ο αιτών έχει γίνει δεκτός σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Ο εκπαιδευτικός έχει την υποχρέωση να υποβάλει εντός διμήνου από την έναρξη της άδειας τη βεβαίωση εγγραφής, διαφορετικά θα διακόπτεται η άδεια.

γ. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος.

δ. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

ε. Βεβαίωση υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. με το χρόνο έναρξης και λήξης αυτής.

Η4.4. Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εσωτερικό.

α. Αίτηση.

β. Βεβαίωση ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και του θέματος της διδακτορικής διατριβής.

γ. Προγραμματισμός εργασιών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος, που υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή.

δ. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

ε. Βεβαίωση υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. με το χρόνο έναρξης και λήξης αυτής.

Η4.5. Ανανέωση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

α. Αίτηση.

β. Βεβαίωση του πανεπιστημίου ότι πληροί τις προϋποθέσεις, για να συνεχίσει τη φοίτησή του στο επόμενο έτος. Από τη βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει ότι η φοίτηση του εκπαιδευτικού ήταν κανονική για όλο το χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους.

γ. Πρόγραμμα σπουδών του πανεπιστημίου για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος.

δ. Λεπτομερής έκθεση προόδου, που υπογράφεται από τον υπεύθυνο καθηγητή. Αυτή θα περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που ανατέθηκαν στον εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή όχι ανταπόκριση στην ανελλιπή φοίτηση και στην εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

ε. Βεβαίωση υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. με το χρόνο έναρξης και λήξης αυτής.

Η4.6. Ανανέωση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό.

α. Αίτηση.

β. Βεβαίωση του πανεπιστημίου ότι ο εκπαιδευτικός πληροί τις προϋποθέσεις, για να συνεχίσει την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής στο επόμενο έτος. Από τη βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του για όλο το χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους.

γ. Προγραμματισμός εργασιών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος.

δ. Λεπτομερής έκθεση προόδου, που υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή. Αυτή θα περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που ανατέθηκαν στον εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή όχι ανταπόκριση στην ανελλιπή φοίτηση και στην εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης. ε. Βεβαίωση υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. με το χρόνο έναρξης και λήξης αυτής.

Η4.7. Ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό.

α. Αίτηση.

β. Βεβαίωση εγγραφής για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος ή βεβαίωση ότι πληροί τις προϋποθέσεις, για να συνεχίσει τη φοίτησή του. Από τη βεβαίωση πρέπει να προκύπτει ότι η φοίτηση του εκπαιδευτικού ήταν κανονική για όλο το χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται από τη γραμματεία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.

γ. Λεπτομερής έκθεση προόδου, που εκδίδεται από τον υπεύθυνο καθηγητή. Αυτή θα περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που ανατέθηκαν στον εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή όχι ανταπόκριση στην ανελλιπή φοίτηση και στην εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

δ. Πρόγραμμα σπουδών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος,

ε. Βεβαίωση υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. με το χρόνο έναρξης και λήξης αυτής.

Η4.8. Ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εσωτερικό.

α. Αίτηση.

β. Βεβαίωση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής ή του επιβλέποντος καθηγητή ότι ο εκπαιδευτικός πληροί τις προϋποθέσεις, για να συνεχίσει την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής στο επόμενο έτος. Από τη βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του για όλο το χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους.

γ. Λεπτομερής έκθεση προόδου, που εκδίδεται από τον επιβλέποντα καθηγητή. Αυτή θα περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που ανατέθηκαν στον εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή όχι ανταπόκριση στην ανελλιπή φοίτηση και στην εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

δ. Προγραμματισμός εργασιών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος.

ε. Βεβαίωση υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. με το χρόνο έναρξης και λήξης αυτής.

 

Η5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

α. Αίτηση.

β. Άδεια ή βεβαίωση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα.

γ. Απόφαση του Υπουργού Υγείας για τοποθέτηση ως υπεράριθμοι-άμισθοι προς απόκτηση ειδικότητας.

δ. Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για την απόκτηση ειδικότητας.

 

Η6.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.

α. Αίτηση.

β. Βεβαίωση εγγραφής του αιτούντος στο πανεπιστήμιο.

γ. Βεβαίωση σπουδών του πανεπιστημίου στην οποία θα αναφέρονται το έτος έναρξης των σπουδών, η πρόοδος των σπουδών, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο αιτών, καθώς και το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των σπουδών του.

δ. Πρόγραμμα σπουδών, από τη Γραμματεία του Πανεπιστημίου, εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών ή προγραμματισμό εργασιών, που υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή, εφόσον πρόκειται για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

 

Η7. ΑΔΕΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (άρθρο 60 του Υ.Κ. όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 4210/2013)

 1. Στους εκπαιδευτικούς που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, χορηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές. Η άδεια αυτή χορηγείται μετά από αίτηση του εκπαιδευτικού, ο οποίος πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση της σχολής ότι έλαβε μέρος σε εξετάσεις.
 2. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (20) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο, που ζητά ο ενδιαφερόμενος, με βάση το πρόγραμμα εξετάσεων. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο εκπαιδευτικός εξακολουθεί να φοιτά και να έχει, με επίσημη ανανέωση της εγγραφής του, την ιδιότητα του μαθητή, σπουδαστή ή φοιτητή ανεξαρτήτως επιπέδου. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια εξετάσεων μιας (2) ημερών. Επισημαίνεται ότι την εν λόγω άδεια δύναται να τη λάβουν και οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν σε προγράμματα μετεκπαίδευσης ή μεταπτυχιακά προγράμματα ανοιχτού πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αλλοδαπής ασχέτως εάν οι εξετάσεις διεξάγονται κατά το Σαββατοκύριακο. (ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346/29-05-2008).Hάδεια αυτή χορηγείται και για την παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας. Η άδεια χορηγείται και στην περίπτωση παράδοσης γραπτής εργασίας με την προϋπόθεση ότι η εργασία υπέχει τη θέση εξέτασης ή αποτελεί μέρος της εξεταστικής διαδικασίας(αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/51/οικ.34813/27.12.2013/ΑΔΑ:ΒΛΓΔΧ-ΠΨΦ εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής  Ανασυγκρότησης).
 3. Οι άδειες εξετάσεων ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς που εκπονούν διδακτορική διατριβή, προκειμένου να συναντηθούν με τον επιβλέποντα καθηγητή, να παρουσιάσουν τη διατριβή τους ή να την υποστηρίξουν. Δεδομένου όμως ότι στην προκείμενη περίπτωση οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν συμμετέχουν σε εξετάσεις, η άδεια θα χορηγείται κάθε φορά μετά από συνεκτίμηση των αναγκών τόσο της Υπηρεσίας όσο και της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής των ενδιαφερομένων (αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 53.9673/16848/21-4-2003 έγγραφο του ΥΠΕΣΣΔΑ).
 4. Άδεια εξετάσεων χορηγείται και για την ορκωμοσία των εκπαιδευτικών μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Σε περίπτωση που οι προβλεπόμενες ημέρες της παρ. 2 έχουν εξαντληθεί, τότε χορηγείται για το σκοπό αυτό κανονική άδεια.
 5. Επίσης, σε αναπληρωτές που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης, χορηγείται επίσης  άδεια εξετάσεων με αποδοχές.

   Οι άδειες αυτές εφαρμόζονται και για τους προσωρινούς αναπληρωτές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Θ. ΑΔΕΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΤΑ Α΄& Β΄ΒΑΘΜΟΥ ( άρθρα 93, 182 και 183 του Ν.3852/2010, άρθρο 58 του Ν.3966 2011, άρθρο 7 του Ν.4071/2012, άρθρο 19 του Ν.4472/2017 )

 

Σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση που ανήκουν στους αιρετούς ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού εφαρμόζονται τα εξής:

 

Θ1. ΟΤΑ Α΄ΒΑΘΜΟΥ:

Στους δημάρχους, αντιδημάρχους όλων των δήμων, στους προέδρους δημοτικών συμβουλίων των δήμων με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, καθώς και στους προέδρους συνδέσμων, των οποίων ο πληθυσμός των μελών του συνολικά είναι άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων, χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας τους. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και στον συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης.

Την ειδική άδεια άνευ αποδοχών για τη διάρκεια της θητείας τους, λαμβάνουν υποχρεωτικά τα ανωτέρω πρόσωπα, εκτός των προέδρων δημοτικών συμβουλίων όλων των δήμων και των προέδρων συνδέσμων, ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης. Το χρονικό διάστημα χρήσης της θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν.

Στους προέδρους των δημοτικών συμβουλίων των δήμων με πληθυσμό κάτω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, στους προέδρους των δημοτικών νομικών προσώπων και στους προέδρους των συνδέσμων δήμων χορηγείται από την Υπηρεσία τους ειδική άδεια 60 ημερών κατά ημερολογιακό έτος.

Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων χορηγείται από την Υπηρεσία τους ειδική άδεια εξήντα (60) ημερών κατ’ έτος επιπλέον της κανονικής και με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι δεν είναι δήμαρχοι ή αντιδήμαρχοι ή πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων. Με τις ίδιες προϋποθέσεις χορηγείται ειδική άδεια μέχρι τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες, κατά ημερολογιακό έτος, επιπλέον της κανονικής τους άδειας, στους προέδρους των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων. Ειδική άδεια εξήντα (60) ημερών λαμβάνουν, επίσης, και οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων και τριάντα (30) ημερών οι πρόεδροι ή οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων. Η ειδική άδεια των εξήντα (60) και τριάντα (30) ημερών μπορεί να χορηγείται και τμηματικά σε εργάσιμες ημέρες και ώρες μετά από σχετική αίτηση του αιρετού. Η άδεια αυτή χορηγείται υποχρεωτικά από την Υπηρεσία του αιρετού και το χρονικό διάστημα χρήσης της θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους την ημέρα της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου ή των επιτροπών του δήμου στις οποίες είναι μέλη, εφόσον διεξάγονται σε εργάσιμες ώρες και ημέρες. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ή της αντίστοιχης επιτροπής χορηγεί στους δημοτικούς συμβούλους, βεβαίωση συμμετοχής στη συνεδρίαση, για την Υπηρεσία τους. Τα ίδια ισχύουν και για τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής και του εποπτικού συμβουλίου της ΚΕΔΕ, του διοικητικού συμβουλίου, των εκτελεστικών επιτροπών και των εποπτικών συμβουλίων των ΠΕΔ, καθώς επίσης της Εκτελεστικής Επιτροπής Συνδέσμων με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων. Δημοτικοί σύμβουλοι δήμων που υπηρετούν ή κατοικούν σε δημοτικές κοινότητες που εκτείνονται στην περιφέρεια ενός νησιού δικαιούνται να απουσιάζουν από την εργασία τους για δύο (2) ημέρες, περιλαμβανομένης της ημέρας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού.

 

Θ2. ΟΤΑ Β΄ΒΑΘΜΟΥ :

Στους περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες και προέδρους του περιφερειακού συμβουλίου  χορηγείται από την Υπηρεσία τους υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης, ειδική άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα που ασκούν τα καθήκοντά τους. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και στον περιφερειακό συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης.

Στα μέλη της οικονομικής επιτροπής και των λοιπών διοικητικών επιτροπών της περιφέρειας,  χορηγείται από την Υπηρεσία τους ειδική άδεια έως εξήντα (60) ημέρες το χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Στους επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων χορηγείται από την Υπηρεσία τους ειδική άδεια τριάντα (30) εργάσιμων ημερών επιπλέον της κανονικής άδειας.

Στα μέλη του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών, που δεν είναι περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες και πρόεδροι περιφερειακού συμβουλίου χορηγείται άδεια εξήντα (60) ημερών το χρόνο.

Η ειδική άδεια των τριάντα (30) ή εξήντα (60) ημερών μπορεί να χορηγείται και τμηματικά σε εργάσιμες ημέρες και ώρες με αίτηση του  αιρετού.

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους για δύο (2) ημέρες περιλαμβανομένης της ημέρας της συνεδρίασης του περιφερειακού συμβουλίου. Οι περιφερειακοί σύμβουλοι που κατοικούν και εργάζονται σε νησί έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους μία (1) ημέρα επιπλέον των ανωτέρω.

 

Ι. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ (άρθρα 19 Ν.4472/2017 (Φ.Ε.Κ.74 τ.Α΄/19-5-2017), άρθρο 6 του Ν.2224/1994 (Φ.Ε.Κ.112 τ. Α΄/6-7-11994) και άρθρο 11 του Ν.2336/1995 (Φ.Ε.Κ.189 τ.Α΄/12-9-1995)

 

Στους εκπαιδευτικούς χορηγούνται υποχρεωτικά συνδικαλιστικές άδειες με αποδοχές ως εξής:

 

Ι1. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ:

Στον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γενικό γραμματέα άδεια έως τρείς (3) ημέρες το μήνα αν τα μέλη τους είναι λιγότερα από 500 και έως πέντε (5) ημέρες το μήνα αν τα μέλη τους είναι περισσότερα από 500.

Στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων πέντε (5) ημέρες το μήνα, αν τα μέλη της οργάνωσης είναι 500 και πάνω.

Στον Πρόεδρο των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών, εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτά πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν από 1.501 μέχρι 10.000 ψηφίσαντα μέλη, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του. Στον Πρόεδρο των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών, εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτά πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν μέχρι 1.500 ψηφίσαντα μέλη, δεκαπέντε (15) ημέρες το μήνα.

 

Ι2.  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ:

Στον πρόεδρο έως δεκαπέντε (15) ημέρες το μήνα αν τα μέλη τους είναι λιγότερα από 1.500 και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του αν τα μέλη τους είναι περισσότερα από 1.500.

Στον Γενικό Γραμματέα έως δεκαπέντε (15) ημέρες το μήνα αν τα μέλη τους είναι λιγότερα από 10.000 και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του αν τα μέλη τους είναι περισσότερα από 10.000.

*  Στον αντιπρόεδρο και ταμία έως δεκαπέντε (15) ημέρες το μήνα ανεξαρτήτως αριθμού μελών.

*  Στα μέλη έως εννέα (9) ημέρες το μήνα ανεξαρτήτως αριθμού μελών.

* Στον πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα ταμία και μέλη του Δ.Σ. της αμέσως επόμενης της πιο αντιπροσωπευτικής οργάνωσης χορηγούνται άδειες στο 1/3 των ανωτέρω προβλεπομένων.

* Στους αντιπροσώπους στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις χορηγείται άδεια απουσίας για όλη τη διάρκεια συνεδρίων που συμμετέχουν.

*  Στον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία των Διοικητικών Συμβουλίων των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων οργανώσεων δεκαπέντε (15) ημέρες το μήνα.

* Στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, της πιο αντιπροσωπευτικής, δευτεροβάθμιας οργάνωσης, εφόσον αυτή έχει πάνω από 10.000 ψηφίσαντα μέλη, στο 1/3 του αναφερόμενου εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτά συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν μέχρι 1.500 ψηφίσαντα μέλη, δεκαπέντε (15) ημέρες το μήνα, στον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία των Διοικητικών Συμβουλίων των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων οργανώσεων δεκαπέντε (15) ημέρες το μήνα.

* Στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα των συνδικαλιστικών οργανώσεων πέντε (5) ημέρες το μήνα, αν τα μέλη της οργάνωσης είναι 500 και πάνω.

*Στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα των συνδικαλιστικών οργανώσεων τρεις (3) ημέρες το μήνα, αν τα μέλη της οργάνωσης είναι λιγότερα από 500.

* Στα υπόλοιπα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων οργανώσεων εννέα (9) ημέρες το μήνα.

 

Ι3. ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ:

α)  Στα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.

β) Στους αντιπροσώπους στις τριτοβάθμιες οργανώσεις άδεια απουσίας για όλη τη διάρκεια συνεδρίων που συμμετέχουν.

* Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της πιο αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους. Στους αντιπροσώπους στις τριτοβάθμιες οργανώσεις, για όλη τη διάρκεια συνεδρίων που συμμετέχουν.

* Στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Γραμματείας της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.

* Οι άδειες απουσίας που προβλέπονται στην παρ.2 του Ν.4472/2017(Φ.Ε.Κ.74 τ.Α΄/19-5-2017), περιορίζονται σε τριάντα (30) ημέρες το χρόνο για τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ή αλλιώς του Προεδρείου των μη αντιπροσωπευτικών τριτοβάθμιων οργανώσεων, καθώς και για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Κ. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (Ν.4479/2017 ΦΕΚ Α΄94):

 

Η παρ. 23 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, η οποία είχε προστεθεί με την παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013(Α΄ 24), ακολούθως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του ν. 4373/2016 (Α΄ 49), αντικαθίσταται ως εξής:

«23. Στους εν ενεργεία αθλητές και αθλήτριες, μέλη των εθνικών ομάδων ή προεθνικών ομάδων των αναγνωρισμένων κατά τον παρόντα νόμο αθλητικών ομοσπονδιών που καλλιεργούν είτε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων, των Παραολυμπιακών Αγώνων, των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών και της Σκακιστικής Ολυμπιάδας, είτε άθλημα ή αγώνισμα το οποίο καλλιεργείται από αναγνωρισμένη ομοσπονδία μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών και της Σκακιστικής Ομοσπονδίας για το οποίο διεξάγεται Παγκόσμιο ή Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, στους προπονητές ή προπονήτριές

τους, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικών ομοσπονδιών που συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή των αγώνων, καθώς και στους διεθνείς Έλληνες διαιτητές και κριτές που λαμβάνουν μέρος σε διεθνείς αγώνες, όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι Παραολυμπιακοί Αγώνες, οι Ολυμπιακοί Αγώνες Κωφών, η Σκακιστική Ολυμπιάδα και τα Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα ή σε αγώνες ChampionsLeague, όταν πρόκειται για αγώνες ποδοσφαίρου Κωφών αναγνωρισμένους από την UEFA και οι οποίοι εργάζονται είτε στο Δημόσιο είτε σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ν.Π.Ι.Δ. του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, είτε στους Ο.Τ.Α. όλων των

βαθμίδων μπορεί να χορηγηθεί άδεια με αποδοχές, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα, προκειμένου να συμμετέχουν στους αγώνες αυτούς. Ίδια άδεια μπορεί να χορηγηθεί και σε εν ενεργεία αθλητές ή αθλήτριες μέλη των εθνικών ομάδων, των αναγνωρισμένων κατά τον παρόντα νόμο αθλητικών ομοσπονδιών που καλλιεργούν είτε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων, των Παραολυμπιακών Αγώνων, των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών και της Σκακιστικής Ολυμπιάδας, είτε άθλημα ή αγώνισμα το οποίο καλλιεργείται από αναγνωρισμένη ομοσπονδία μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της

Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών και της Σκακιστικής Ομοσπονδίας, για το οποίο διεξάγεται Παγκόσμιο ή Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, καθώς και στους προπονητές ή προπονήτριές τους, κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους σε επίσημους αγώνες για την πρόκριση στις ανωτέρω διεθνείς διοργανώσεις. Αντιστοίχως, για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αθλητών και προπονητών και επιπλέον των αδειών των προηγούμενων εδαφίων, χορηγείται άδεια για την καλύτερη προετοιμασία ή τη συμμετοχή σε προπονητικές συγκεντρώσεις, η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 120 υπηρεσιακές ημέρες για κάθε ημερο-λογιακό έτος, προσαυξανομένη συνολικά σε 145 ημέρες για το έτος διεξαγωγής Παγκόσμιων πρωταθλημάτων κα ισε 160 ημέρες για το έτος διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων. Ιδιαιτέρως, για το άθλημα της ιστιοπλοΐας η ανωτέρω άδεια δύναται να είναι συνολικά έως 240 ημέρες και για το άθλημα του ζατρικίου συνολικά έως 30 ημέρες. Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται από τον φορέα

όπου εργάζονται τα παραπάνω πρόσωπα, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από: α) βεβαίωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), προκειμένου για τους θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, κατά περίπτωση, η οποία πιστοποιεί ότι ο αιτών ή η αιτούσα είναι μέλος της Ολυμπιακής ή της προ-Ολυμπιακής ομάδας που

συμμετέχει στην αντίστοιχη διοργάνωση, β) βεβαίωση της οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας, η οποία θα επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) για την περίπτωση των Παγκόσμιων ή Πανευρωπαϊκών Αγώνων, κατά περίπτωση, στην οποία θα πιστοποιείται ότι ο αιτών ή η αιτούσα έχει προκριθεί και είναι μέλος της εθνικής ομάδας που συμμετέχει στην αντίστοιχη δι-

οργάνωση ή είναι προπονητής των αθλητών που έχουν προκριθεί στους ανωτέρω αγώνες, γ) βεβαίωση της οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας που πιστοποιεί ότι ο αγώνας για τον οποίο ζητείται η άδεια αποτελεί αγώνα πρόκρισης για τις ανωτέρω διεθνείς οργανώσεις και δ) βεβαίωση της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας ότι η προπονητική συγκέντρωση του αιτούντος είναι ενταγμένη στο σχεδιασμό της προετοιμασίας των εθνικών ομάδων ή του αθλητή/τριας εθνικής ομάδας ατομικού αγωνίσματος. Οι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων εφαρμόζονται ανάλογα και στους εργαζόμενους αθλητές και αθλήτριες με αναπηρία (ΑΜΕΑ), στους κωφούς αθλητές, στους αθλητές – συνοδούς αυτών, στους αθλητές του ζατρικίου μέλη εθνικών ομάδων, στους προπονητές ή προπονήτριες αυτών, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικών ομοσπονδιών που συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων, καθώς και στους Έλληνες διαιτητές και κριτές που συμμετέχουν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, στους Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών, στη Σκακιστική Ολυμπιάδα, καθώς και σε Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σύμφωνα με τους κανονισμούς του οικείου αθλήματος και οι οποίοι εργάζονται στους ανωτέρω φορείς. Την προαναφερόμενη βεβαίωση στους συμμετέχοντες χορηγεί η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, προκειμένου για τους κωφούς, η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών και η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία, η οποία επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.). Επίσης, οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και στους συμμετέχοντες σε όργανα των διεθνών αθλητικών φορέων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτών.».

 

Λ. ΑΔΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ  {σύμφωνα με τοάρθρο 16, περ. Ε΄ του Ν. 1566/85 (Φ.Ε.Κ.167 τ.Α΄/30-9-1985 σε συνδυασμό με το άρθρο   51 και 53 του Υ.Κ. όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ.37 του Ν.4351/2015 (Φ.Ε.Κ.164 τ.Α΄/4-12-2015)}.

 

1) Προβλέπεται άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι πέντε (5) έτη στους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, η οποία χορηγείται μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους (31 Αυγούστου), όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, οι οποίοι ενδεικτικά αναφέρονται, όπως η θεραπεία δυσιάτων ασθενειών του ιδίου του εκπαιδευτικού, ή των μελών της οικογενείας του, ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών ή η ανάγκη προσωρινής εγκατάστασης στο εξωτερικό. Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσα στο μήνα Ιούνιο το αργότερο,  ώστε η ζητούμενη άδεια να αρχίζει με την έναρξη του σχολικού έτους.  Μόνο σε σοβαρές και αιφνίδιες περιπτώσεις, που δεν μπορούν να προβλεφθούν, υποβάλλονται αιτήσεις και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.  Η άδεια αυτή χορηγείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή ύστερα από γνωμοδότηση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), για σχολικό και όχι για διδακτικό έτος και δεν μπορεί να παρατείνεται για περισσότερα από τρία συνεχόμενα σχολικά έτη.

2) Προβλέπεται η χορήγηση στον εκπαιδευτικό, άδειας χωρίς αποδοχές, μετά από αίτηση του, εφόσον οι ανάγκες της Υπηρεσίας το επιτρέπουν. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τον ένα (1) μήνα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους και χορηγείται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου.(Οι περιπτώσεις 1 και 2 που αναφέρονται παραπάνω, η άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου που αναφέρθηκε στο Δ1., δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά τα πέντε σχολικά έτη. )

3) Εκπαιδευτικός, του οποίου σύζυγος υπηρετεί στο εξωτερικό σε ελληνική Υπηρεσία του Δημοσίου, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα ή σε Υπηρεσία ή φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, δικαιούται να πάρει άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι έξι (6) έτη συνεχώς ή και τμηματικά, εφόσον έχει συμπληρώσει διετή πραγματική υπηρεσία.

4) Στον εκπαιδευτικό που αποδέχεται θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει η Ελλάδα, χορηγείται μετά από γνώμη του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι πέντε (5) έτη, η οποία μπορεί να παραταθεί με την ίδια διαδικασία για μία ακόμα πενταετία. Αν ο εκπαιδευτικός δεν εμφανιστεί να αναλάβει καθήκοντα μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήξη της άδειας, θεωρείται ότι παραιτήθηκε αυτοδικαίως από την Υπηρεσία.

 

Β. ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:

 

   Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται, για να καλύψουν πρόσκαιρες ανάγκες, υπάγονται στο κεφάλαιο Δ΄ του Ν.993/1979 (Φ.Ε.Κ.281 τ.Α΄/21-12-1979 ) «Περί του επί  συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου κ.λπ.» όπως κωδικοποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 410/1988(Φ.Ε.Κ.191τ.Α΄/30-8-1988).  Συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο Π.Δ.410/1988 (άρθρο 89 του Π.Δ.410/1988) .

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται τις παρακάτω άδειες για κάθε περίπτωση:

 

α. Κανονική άδεια επτά (7) εργάσιμων ημερών κατά τη διάρκεια της σύμβασης (δεν απαιτείται προϋπηρεσία) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 20 του Π.Δ. 410/88(Φ.Ε.Κ.191τ.Α΄/30-8-1988).

 

β. Άδεια γάμου-θανάτου.

Άδεια απουσίας με αποδοχές πέντε (5) εργάσιμων ημερών σε περίπτωση γάμου. Η άδεια αυτή χορηγείται σε διάστημα αμέσως πριν ή μετά την τέλεση του γάμου και όχι σε άλλη χρονική περίοδο εντός του ημερολογιακού έτους. Σύμφωνα με την αριθμ.50763/1047/04.11.2016 (ΑΔΑ:6Μ5Ν465Θ1Ω-66Μ) διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι αντισυμβαλλόμενοι στο σύμφωνο συμβίωσης του άρθρου 12 του Ν.4356/2015 (Φ.Ε.Κ. 181τ.Α΄/24-12-2015) εξομοιώνονται πλήρως με τους έγγαμους και ως προς τη χορήγηση άδειας.

Σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνου, γονέα ή αδελφού άδεια απουσίας με αποδοχές δύο (2) εργασίμων ημερών αμέσως μετά το γεγονός. (Εθνικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ετών 2000-2003).Σύμφωνα με το αρθρ.8 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2010-2011-2012, προστίθεται ερμηνευτική διάταξη ως εξής: «Το δικαίωμα αδείας λόγω θανάτου συγγενούς που θέσπισε το άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003 διευκρινίζεται ότι χορηγείται, όχι μόνο στους εξ αίματος αλλά και στους εξ αγχιστείας συγγενείς στην ίδια γραμμή και τον ίδιο βαθμό».

Σύμφωνα με την παράγραφο 11α του άρθρου 1 της από 29-12-1980 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του  Ν.1157/1981 (ΦΕΚ 126τ.Α’/12-5-1981), επίσημες αργίες είναι: η 25η Μαρτίου, η 28η Οκτωβρίου, η πρώτη του έτους, τα Θεοφάνεια, η εορτή των Τριών Ιεραρχών για τους εκπαιδευτικούς, η Καθαρά Δευτέρα, η Μεγάλη Παρασκευή, το Μέγα Σάββατο, η Δευτέρα του Πάσχα,  η 1η Μαΐου, η εορτή του Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα της Πεντηκοστής) η Κοίμηση της Θεοτόκου, η 17η Νοεμβρίου για τα Α.Ε.Ι. και τις Ανώτερες Σχολές, η πρώτη και δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων  και όλες οι Κυριακές.).

 

γ. Άδεια για γέννηση τέκνου. Δύο (2) εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση γέννησης τέκνου Η άδεια χορηγείται στον πατέρα αναπληρωτή εκπαιδευτικό (Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2000-2001, άρθρο 10) συνεχόμενα με το γεγονός και όχι σε άλλη χρονική περίοδο.

 

δ. Στους εθελοντές αιμοδότες χορηγείται άδεια δύο (2) εργάσιμων ημερών σε περίπτωση συμμετοχής τους σε αιμοδοσία. Οι δύο αυτές ημέρες άδειας χορηγούνται πέραν της ημέρας αιμοδοσίας και μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα με το χρόνο της αιμοδοσίας ή οποτεδήποτε μέσα στο χρονικό διάστημα της σύμβασής τους.  

 

ε.   Άδειες εξετάσεων.

Στις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 38 του Ν.4351/2015 (Φ.Ε.Κ.164/τ.Α΄/4-12-2015) αναφέρεται ότι: «Το άρθρο 60 του Ν.3528/2007 (Φ.Ε.Κ.26τ.Α΄/9-2-2007), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.1 του άρθρου 5 του Ν.4210/2013 (Φ.Ε.Κ.254τ.Α΄/21-11-2013), εφαρμόζεται και για τους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, χορηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές, ύστερα από αίτησή τους και με την υποχρέωση να προσκομίσουν βεβαίωση της Σχολής ότι έλαβαν μέρος σε εξετάσεις. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος και χορηγείται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις των μονίμων εκπαιδευτικών.

 

στ. Άδειες για επιστημονικούς και επιμορφωτικούς λόγους:

Στις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 38 του Ν.4351/2015 (Φ.Ε.Κ.164/τ.Α΄/4-12-2015) ορίζεται ότι: «Στους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να χορηγούνται άδειες μικρής χρονικής διάρκειας για συμμετοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα στο εσωτερικό, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία. Οι άδειες αυτές χορηγούνται από το προβλεπόμενο για τους τακτικούς    εκπαιδευτικούς όργανο και με την ίδια διαδικασία, με αποδοχές για όλο το χρόνο κατά τον οποίο ο εκπαιδευτικός μετέχει στις εν λόγω δραστηριότητες. Στο χρόνο αυτόν προστίθενται οι ημέρες που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση και την επιστροφή του εκπαιδευτικού».

Οι προβλεπόμενες κατά τα ανωτέρω άδειες χορηγούνται από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

 

ζ.ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ(Ν.4075/2012(Φ.Ε.Κ.89τ.Α΄/11-4-2012) άρθρο 50 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4144/2013(Φ.Ε.Κ.13 τ.Α΄/18-4-2013)

Η γονική άδεια ανατροφής 4 μηνών χωρίς αποδοχές, χορηγείται για την ανατροφή παιδιού ηλικίας έως 6 ετών και αποτελεί ατομικό δικαίωμα κάθε γονέα εκπαιδευτικού.

Για τη χορήγηση της γονικής άδειας ανατροφής, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν συμπληρώσει ένα (1) χρόνο, δηλαδή δώδεκα μήνες, συνεχόμενης ή διακεκομμένης εργασίας στον ίδιο εργοδότη (δηλαδή στο Υπουργείο Παιδείας).

Η γονική άδεια ανατροφής χορηγείται είτε σε συνεχές χρονικό διάστημα μέσα στο ίδιο σχολικό έτος, είτε τμηματικά σε διαφορετικά σχολικά έτη χωρίς όμως να υπερβαίνει αθροιστικά το σύνολο των τεσσάρων (4) μηνών. Με σχετική αίτηση του εκπαιδευτικού, διευκρινίζεται η επιθυμητή έναρξη και  λήξη της και χορηγείται από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης με βάση τη σειρά προτεραιότητας για κάθε σχολικό έτος. Αιτήσεις χορήγησης γονικής άδειας εκπαιδευτικών γονέων παιδιών με αναπηρία, με μακροχρόνια ή αιφνίδια ασθένεια και μόνων γονέων λόγω θανάτου γονέα, ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης τέκνων, ικανοποιούνται με απόλυτη προτεραιότητα.

Αν υπάρχουν περισσότερα παιδιά, το δικαίωμα των γονέων εκπαιδευτικών είναι αυτοτελές για το καθένα από αυτά, εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το ένα παιδί μεσολάβησε ένας (1) χρόνος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη. Αν και οι δύο γονείς απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη, αποφασίζουν με κοινή δήλωσή τους κάθε φορά, ποιός από τους δύο θα κάνει πρώτος χρήση αυτού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα.

Σε περίπτωση θανάτου γονέα, ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης τέκνου, η γονική άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών χορηγείται στο διπλάσιο στον άλλο γονέα. Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου το δικαίωμα είναι αυτοτελές για κάθε γονέα.

Τη γονική άδεια ανατροφής δικαιούται και ο εκπαιδευτικός ο οποίος υιοθετεί ή αναδέχεται τέκνο ηλικίας έως έξι (6) ετών. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια χορηγείται μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας.  Τμήμα της άδειας μπορεί να χορηγείται με αίτηση του υπαλλήλου στο διάστημα πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών υιοθεσίας, ενώ σε περίπτωση που οι σχετικές διαδικασίες δεν ολοκληρωθούν μέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών του παιδιού, το δικαίωμα της άδειας παρατείνεται μέχρι την ηλικία των οκτώ (8) ετών του παιδιού.

 

η. Κανονική άδεια για μεταγγίσεις αίματος.  Χορηγούνται είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες πλέον της κανονικής άδειας (11 με αποδοχές και 11 χωρίς αποδοχές) σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που πάσχουν ή έχουν τέκνο που πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση. (άρθρο 21 του Π.Δ. 410/88).

Στο φυσικό ή θετό γονέα παιδιού ηλικίας έως  18 ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, από νεοπλασματική ασθένεια, ή χρήζει μεταμόσχευσης. χορηγείται επιπλέον των 22 ημερών και αφού έχει εξαντλήσει τις 11 ημέρες με αποδοχές του άρθρου 21 του Π.Δ. 410/88(Φ.Ε.Κ.191τ.Α΄/30-8-1988), ειδική γονική άδεια, διάρκειας δέκα εργάσιμων ημερών κατά τη διάρκεια της σύμβασης, με αποδοχές, έπειτα από αίτησή του, κατά απόλυτη προτεραιότητα. Διευκρινίζουμε ότι την άδεια αυτή των 10 εργάσιμων ημερών τη δικαιούται και ο ανάδοχος γονέας παιδιού, το οποίο πάσχει από τα συγκεκριμένα νοσήματα.  {άρθρο 51 παρ.1 του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 τ. Α΄/11-04-2012)}.

Με το άρθρο 45 του Ν.4488/2017(Φ.Ε.Κ.137 τ.Α΄/13-09-2017), στην παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν.4075/2012 (Φ.Ε.Κ.89 τ.Α΄11-04-2012) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Η ανωτέρω άδεια χορηγείται, κατά την ως άνω διαδικασία, και στο φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα παιδιού ηλικίας έως δεκαοκτώ (18) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down ή αυτισμό.».

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω άδεια των δέκα (10) ημερών χορηγείται κατόπιν προσκόμισης σχετικής Γνωμάτευσης Δημόσιου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή Παιδοψυχιατρικού Τμήματος Δημοσίου Νοσοκομείου. Ωστόσο γίνεται δεκτή και η γνωστοποίηση αποτελέσματος αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α. η οποία εκδίδεται μετά από αξιολόγηση από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α. .

Η συνολική διάρκεια της άδειας αυτής δεν μπορεί να υπερβεί τις δέκα (10) εργάσιμες  ημέρες κατά τη διάρκεια της σύμβασης, είτε πρόκειται για ένα πάσχον τέκνο ή για περισσότερα του ενός και ο συνολικός χρόνος της άδειας δεν εξαντλείται υποχρεωτικά.Τυχόν υπόλοιπο άδειας που δεν έχει ληφθεί δεν μεταφέρεται στο επόμενο έτος, ούτε καταβάλλεται αποζημίωση στον εκπαιδευτικό. Η άδεια αυτή είναι με πλήρεις αποδοχές, ο χρόνος αυτής λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και χορηγείται κατόπιν σχετικής αίτησης  στο Σχολείο όπου υπηρετεί ο εκπαιδευτικός. Η άδεια χορηγείται στο γονέα αναπληρωτή ή ωρομίσθιο εκπαιδευτικό, ανεξάρτητα αν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται, με κοινοποίηση στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Η επιπλέον άδεια των 10 ημερών και η άδεια νοσηλείας αποτελούν ατομικό δικαίωμα του κάθε γονέα.

Τέλος, σε περίπτωση νοσηλείας τέκνου έως και 18 ετών, χορηγείται άδεια χωρίς αποδοχές για όσο διάστημα διαρκεί η νοσηλεία και όχι πέραν των τριάντα εργάσιμων ημερών κατά τη διάρκεια της σύμβασης, εφόσον ο φυσικός, θετός ή ανάδοχος γονέας εκπαιδευτικός έχει εξαντλήσει την παραπάνω ζ. ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, σε περίπτωση που τη δικαιούται.

 

θ. Διευκολύνσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών με οικογενειακές υποχρεώσεις. 

 • Στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που είναι γονείς παιδιών ηλικίας έως 16 ετών, τα οποία είναι μαθητές/τριες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χορηγείται άδεια με αποδοχές ορισμένων ωρών ή ολόκληρης ημέρας και έως τέσσερεις (4) ημέρες ανά σύμβαση, προκειμένου να παρακολουθήσουν την πρόοδο των παιδιών τους (άρθρο 9 του Ν.1483/1984 και άρθρο 6 του Π.Δ.193/88). Η άδεια χορηγείται στον έναν από τους δύο γονείς.  Αν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, αποφασίζουν από κοινού κάθε φορά ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά και για τους δύο γονείς τις τέσσερεις (4) ημέρες.
 • Οι γονείς αναπληρωτές εκπαιδευτικοί (πλήρους και μειωμένου ωραρίου) που έχουν παιδί ηλικίας έως δύο (2) ετών (Ν.2083/1992, άρθρο 30, παρ 14) έχουν δικαίωμα χρήσης μειωμένου διδακτικού ωραρίου κατά δύο (2) ώρες την εβδομάδα (από το διδακτικό ωράριο που αναφέρεται στη σύμβασή τους ) και απαλλαγή από τις πρόσθετες υπηρεσίες της παρ.8 του άρθρου 13 του Ν.1566/1985, της περίπτωσης γ της παραγράφου 45, του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 (Φ.Ε.Κ.141 τ.Α΄/10-6-2003) και  της παρ. β του  άρθρου 3 του Ν.3896/2010 (Φ.Ε.Κ.207 τ.Α΄/8-12-2010).
 • Αν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, αποφασίζουν από κοινού κάθε φορά  ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του δικαιώματος.

 

ι. Αναρρωτικές άδειες και άδειες μητρότητας.  (άρθρα 657 και 658 του Αστικού Κώδικα και άρθρο 11 του Ν.2874/2000, εγκύκλιος αρ.79/14-7-1999 ΙΚΑ, έγγραφο αρ.πρωτ.Π06/40/29-04-2013 ΙΚΑ)

Για τις αναρρωτικές άδειες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ισχύουν τα εξής:

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασής τους δικαιούνται δεκαπέντε (15) ημέρες αναρρωτική άδεια με αποδοχές, εφόσον έχουν συμπληρώσει δεκαήμερη παροχή εργασίας και κάτω του έτους ή τις αποδοχές των εργάσιμων ημερών ενός μηνός αν έχουν υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη άνω του έτους (αρ. 657 Α.Κ.)Αναρρωτική άδεια με γνωμάτευση ιατρού ιδιώτη δεν χορηγείται. Αρμόδια όργανα να βεβαιώσουν την ανικανότητα για εργασία όταν η καταβολή του ημερομισθίου βαραίνει κυρίως τον ασφαλιστικό φορέα (δηλαδή αναρρωτική άδεια από 4 ημέρες και πάνω τη φορά) είναι:

 • Ο θεραπευτής γιατρός της Μονάδας Υγείας του ΕΟΠΥΥ (Ιατρεία πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και όχι συμβεβλημένοι γιατροί με τον πρώην ΟΠΑΔ) ειδικότητας αντίστοιχης με την πάθηση του ασφαλισμένου, ο οποίος δύναται να βεβαιώνει ανικανότητα μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, είτε συνεχείς, είτε διακεκομμένες.
 • Για τους ασφαλισμένους που εξέρχονται από νοσοκομείο, το οποίο λειτουργεί με την μορφή  Ν.Π.Δ.Δ., η βεβαίωση της ανικανότητας για εργασία μέχρι δεκαπέντε (15) ημερών μπορεί να γίνει από τον, κατά τον Οργανισμό του Νοσοκομείου, υπεύθυνο του οικείου Τμήματος, ενώ για τους ασφαλισμένους που εξέρχονται από άλλα θεραπευτήρια συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ, για το ίδιο χρονικό διάστημα, μπορεί να βεβαιωθεί ανικανότητα για εργασία από τον αρμόδιο ελεγκτή γιατρό του ΕΟΠΥΥ.
 • Η Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), για βεβαίωση ανικανότητας πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών, στην οποία θα πρέπει να παραπέμπεται ο ασφαλισμένος εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο, από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής Ιατρικής Γνωμάτευσης από τον θεραπευτή γιατρό.

Δηλαδή, σε όλες τις περιπτώσεις αναρρωτικών αδειών που υπερβαίνουν τις 3 ημέρες τη φορά, για την καταβολή του αντιμισθίου στον εκπαιδευτικό είναι απαραίτητη η προσκόμιση του αδειολογίου των Υγειονομικών δομών (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Σε αντίθετη περίπτωση ο εκπαιδευτικός θα παραπέμπεται στην Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή της Μονάδας Υγείας του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) για τη βεβαίωση της ανικανότητας για εργασία.

Για τις τρεις πρώτες μέρες της άδειας καταβάλλεται από το δημόσιο το μισό των αποδοχών που δικαιούται. Από το ΙΚΑ δεν δικαιούται τίποτε.
Για το διάστημα από την 4η μέχρι την 15η ημέρα παίρνει αποδοχές 12 ημερών αφαιρούμενης της επιδότησης του ΙΚΑ που αναλογεί στο διάστημα αυτό.
Για το διάστημα από την 16η ημέρα και μετά, μόνο την επιδότηση του ΙΚΑ.

Για αναρρωτικές άδειες χρονικού διαστήματος μικρότερου των τριών (3) ημερών τη φορά,  αρκεί η προσκόμιση Ιατρικής Γνωμάτευσης  από γιατρό συμβεβλημένο με το ΕΟΠΥΥ (είτε ανήκει στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είτε στον πρώην ΟΠΑΔ).

Στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε 119 ημερολογιακές ημέρες συνολικά, δηλαδή οκτώ (8) εβδομάδες πριν από την πιθανή ημέρα τοκετού και εννέα (9) εβδομάδες μετά. Στις περιπτώσεις που ο τοκετός πραγματοποιείται πριν από την ημερομηνία που αρχικά είχε πιθανολογηθεί, οι ημέρες μεταφέρονται, ώστε ο συνολικός χρόνος για τη μητρότητα να μην υπολείπεται των 119 ημερών {άρθρο 9  του Ν.2224/1994  (Φ.Ε.Κ. 112 τ΄Α/6-7-1994), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 2874/2000 (Φ.Ε.Κ.286 τ. Α΄/29-12-2000)} .

Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 44 του Ν.4488/2017 (Φ.Ε.Κ.137 τ.Α΄/13-9-2017) θεσμοθετείται το δικαίωμα των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών γυναικών που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας  (τεκμαιρόμενες ή αποκτώσες) να λαμβάνουν τμήμα της άδειας μητρότητας διάρκειας εννέα (09) εβδομάδων, το οποίο υποχρεωτικά χορηγείται και στις φυσικές μητέρες μετά τον τοκετό.

Η εξάμηνη (6μηνη) άδεια προστασίας της μητρότητας που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν.3655/2008 αφορά σε υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα και δεν εφαρμόζεται στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης.

Ο μισθωτός (αναπληρωτής) που στερείται βιβλιαρίου ασθενείας, δικαιούται αναρρωτικής άδειας  μέχρι δεκαπέντε (15) ημερών, υπό τις προϋποθέσεις και τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Π.Δ.410/1988, αντί δε της βεβαίωσης «ιατρού του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού» είναι δυνατόν, προς απόδειξη του είδους και της διάρκειας της ασθένειας, να υποβληθεί στην Υπηρεσία βεβαίωση ιατρού δημοσίου νοσοκομείου.

Στο σημείο αυτό να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A40/ 04.03.2019, ο νόμος 4599/2019 με το άρθρο 26 για την άδεια ανατροφής τέκνου στις μητέρες αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς και Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.. Ο νόπμος έχει ως εξής:

Στήριξη φροντίδας τέκνων αναπληρωτών εκπαιδευτικών
1. Στην αρχή της παρ. 14 του άρθρου 30 του ν. 2083/1992 (Α΄159) τίθεται το γράμμα «α)» και στο τέλος της ίδιας παραγράφου προστίθεται περίπτωση β΄, η οποία έχει ως εξής:
«β) αα) Εναλλακτικά, η φυσική, θετή ή ανάδοχη μητέρα αναπληρώτρια εκπαιδευτικός ή μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, εφόσον δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου της περίπτωσης α΄, δικαιούται, για την ανατροφή του τέκνου της, άδεια με αποδοχές, διάρκειας έως τριών (3) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών, η οποία χορηγείται αποκλειστικά μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.2874/2000(Α΄286).
Ο χρόνος λήψης της εν λόγω άδειας ανατροφής τέκνου δεν μπορεί να μετατεθεί για οποιονδήποτε λόγο, η διάρκειά της δεν μπορεί να παραταθεί, λήγει δε, σε κάθε περίπτωση με τη λήξη της εργασιακής σχέσης της εκπαιδευτικού.
ββ) Τις ως άνω άδειες των περιπτώσεων α΄και β΄ του παρόντος, δικαιούνται και η ανάδοχη και η θετή μητέρα αναπληρώτρια εκπαιδευτικός ή μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που υιοθετεί ή αναδέχεται τέκνο ηλικίας έως έξι (6) ετών, αμέσως μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας.

γγ) Το χρονικό διάστημα της εν λόγω άδειας, λογίζεται ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας και ως χρόνος ασφάλισης στους οικείους κλάδους κύριας σύνταξης, καθώς και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης.
δδ) Κάθε δαπάνη για την εφαρμογή του παρόντος καλύπτεται είτε με συγχρηματοδότηση από κονδύλια του ΕΣΠΑ είτε από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είτε από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αναλόγως της χρηματοδότησης εκάστης θέσης.».

 

ια.   Άδεια Νοσήματος {παρ. 5 του άρθρου 70 του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ.114 τ. Α΄/4-8-2017)}

Στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα, χορηγείται αναρρωτική άδεια  διάρκειας δεκαπέντε (15) ημερών επιπλέον της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις, η οποία είναι αμειβόμενη και λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος πραγματικής διδακτικής υπηρεσίας για όλα τα δικαιώματα.

Ως δυσίατα νοσήματα νοούνται αυτά  της Υ1/Γ.Π./οικ.16884/12-10-2001(Φ.Ε.Κ.1386 τ.Β΄/22-10-2001) απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας . Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται πιστοποιητικό από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας και το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει το πιστοποιητικό.

 

ιβ. Ειδική άδεια αναπηρίας

   Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν.2643/1998 (Φ.Ε.Κ.220 τ.Α΄/28-9-1998) σε συνδυασμό και με  το άρθρο 89 του Π.Δ.410/1988(Φ.Ε.Κ.191 τ.Α΄/30-8-1988),  οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%)  και άνω δικαιούνται από την Υπηρεσία για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβασή  τους, ειδική άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών επιπλέον της κανονικής τους άδειας.

Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται πιστοποιητικό από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.),  όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας και το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει το πιστοποιητικό.

 

ιγ. Άδεια δίκης  και ανυπαιτίου  κωλύματος

Επιπροσθέτως, σας επισημαίνουμε ότι oι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται για να καλύψουν πρόσκαιρες ανάγκες, υπάγονται στο κεφάλαιο Δ΄ του Ν. 993/79 «Περί του επί  συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου κ.λπ.» (ΦΕΚ 281/79 τ. Α΄, όπως κωδικοποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 410/1988). Συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο Π.Δ .410/1988 (άρθρο 89).

Στο πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία μπορεί να εξετάζει  αίτημα εκπαιδευτικών οι οποίοι επικαλούνται αδυναμία προσέλευσης στην εργασία τους λόγω συμμετοχής σε δίκη, ακραίων καιρικών συνθηκών και κατ’ επέκταση διακοπής συγκοινωνιών, για το οποίο θα πρέπει να προσκομίζουν  βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα (Δικαστήριο, Δήμο, Λιμεναρχείο, κλπ.) και να αιτιολογεί, κατά περίπτωση, την απουσία τους από τα διδακτικά τους καθήκοντα. Οι κατά τα ανωτέρω ημέρες αδυναμίας προσέλευσης, προσμετρώνται στο χρονικό διάστημα των δεκαπέντε (15) ημερών του άρθρου 658 του Αστικού Κώδικα, βάσει του οποίου χορηγούνται οι  δεκαπέντε (15) ημέρες αναρρωτικής άδειας που δικαιούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.

 

ιδ. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται επίσης άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος καθώς και συνδικαλιστικές άδειες  με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους μονίμους εκπαιδευτικούς. (Σχετική η  παρ.Β3  της παρούσας).

 

ιε. Αιρετοί ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού (άρθρα 93, 182 και 183 του Ν.3852/2010, άρθρο 58 του Ν. 3966 2011, άρθρο 7 του Ν. 4071/2012, άρθρο 19 του Ν. 4472/2017  και αριθ. 226/2017 Γνωμοδότηση 226/2017 του Ν.Σ.Κ.)

Στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που έχουν εκλεγεί αιρετά μέλη ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού ισχύουν τα εξής:

 1. ΟΤΑ Α΄ΒΑΘΜΟΥ

Στους δημάρχους, αντιδημάρχους όλων των δήμων, στους προέδρους δημοτικών συμβουλίων των δήμων με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, καθώς και στους προέδρους συνδέσμων, των οποίων ο πληθυσμός των μελών του συνολικά είναι άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων, χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας τους. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και στον συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης.

Την ειδική άδεια άνευ αποδοχών για τη διάρκεια της θητείας τους, λαμβάνουν υποχρεωτικά τα ανωτέρω πρόσωπα, εκτός των προέδρων δημοτικών συμβουλίων όλων των δήμων και των προέδρων συνδέσμων, ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης. Το χρονικό διάστημα χρήσης της θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν.

Στους προέδρους των δημοτικών συμβουλίων των δήμων με πληθυσμό κάτω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, στους προέδρους των δημοτικών νομικών προσώπων και στους προέδρους των συνδέσμων δήμων χορηγείται από την Υπηρεσία τους ειδική άδεια 60 ημερών κατ’ έτος και μέχρι 5 ημέρες το μήνα.

Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων χορηγείται από την Υπηρεσία τους ειδική άδεια εξήντα (60) ημερών κατ’ έτος και μέχρι 5 ημέρες το μήνα επιπλέον της κανονικής και με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι δεν είναι δήμαρχοι ή αντιδήμαρχοι ή πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων. Με τις ίδιες προϋποθέσεις χορηγείται ειδική άδεια μέχρι τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος και μέχρι 3 ημέρες το μήνα, επιπλέον της κανονικής τους άδειας, στους προέδρους των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων. Ειδική άδεια εξήντα (60) ημερών κατ’ έτος και μέχρι 5 ημέρες το μήνα λαμβάνουν, επίσης, και οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων και τριάντα (30) ημερών κατ’ έτος και μέχρι 3 ημέρες το μήνα οι πρόεδροι ή οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων. Η ειδική άδεια των εξήντα (60) και τριάντα (30) ημερών κατ’ έτος μπορεί να χορηγείται και τμηματικά σε εργάσιμες ημέρες και ώρες μετά από σχετική αίτηση του αιρετού. Η άδεια αυτή χορηγείται υποχρεωτικά από την Υπηρεσία του αιρετού και το χρονικό διάστημα χρήσης της θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν.

Ο συνολικός χρόνος της ειδικής άδειας, που ορίζεται σε 60 και μέχρι 30 ημέρες, αντιστοίχως, κατά περίπτωση, πλην, η κρίση της Υπηρεσίας, προκειμένου να χορηγήσει την άδεια στηρίζεται στα επιμέρους στοιχεία της συμβάσεως, ιδίως δε στον χρόνο αυτής, σε συνδυασμό με τη συμβατικώς σκοπούμενη κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας και την αρχή της αναλογικότητας.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους την ημέρα της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου ή των επιτροπών του δήμου στις οποίες είναι μέλη, εφόσον διεξάγονται σε εργάσιμες ώρες και ημέρες. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ή της αντίστοιχης επιτροπής χορηγεί στους δημοτικούς συμβούλους, βεβαίωση συμμετοχής στη συνεδρίαση, για την Υπηρεσία τους. Τα ίδια ισχύουν και για τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής και του εποπτικού συμβουλίου της ΚΕΔΕ, του διοικητικού συμβουλίου, των εκτελεστικών επιτροπών και των εποπτικών συμβουλίων των ΠΕΔ, καθώς επίσης της Εκτελεστικής Επιτροπής Συνδέσμων με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων. Δημοτικοί σύμβουλοι δήμων που υπηρετούν ή κατοικούν σε δημοτικές κοινότητες που εκτείνονται στην περιφέρεια ενός νησιού δικαιούνται να απουσιάζουν από την εργασία τους για δύο (2) ημέρες, περιλαμβανομένης της ημέρας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού.

 1. ΟΤΑ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ

Στους περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες και προέδρους του περιφερειακού συμβουλίου  χορηγείται από την Υπηρεσία τους υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης, ειδική άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα που ασκούν τα καθήκοντά τους. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και ως προς τον περιφερειακό συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης.

Στα μέλη της οικονομικής επιτροπής και των λοιπών διοικητικών επιτροπών της περιφέρειας,  χορηγείται από την Υπηρεσία τους ειδική άδεια έως εξήντα (60) ημέρες κατ’ έτος και μέχρι 5 ημέρες το μήνα για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Στους επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων χορηγείται από την Υπηρεσία τους ειδική άδεια τριάντα (30) εργάσιμων ημερών κατ’ έτος και μέχρι 3 ημέρες το μήνα επιπλέον της κανονικής άδειας.

Στα μέλη του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών, που δεν είναι περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες και πρόεδροι περιφερειακού συμβουλίου χορηγείται άδεια εξήντα (60) ημερών κατ’ έτος και μέχρι 5 ημέρες το μήνα.

Η ειδική άδεια των τριάντα (30) ή εξήντα (60) ημερών κατ’ έτος μπορεί να χορηγείται και τμηματικά σε εργάσιμες ημέρες και ώρες με αίτηση του αιρετού.

Ο συνολικός χρόνος της ειδικής άδειας, που ορίζεται σε 60 και μέχρι 30 ημέρες, αντιστοίχως, κατά περίπτωση, πλην, η κρίση της Υπηρεσίας, προκειμένου να χορηγήσει την άδεια στηρίζεται στα επιμέρους στοιχεία της συμβάσεως, ιδίως δε στον χρόνο αυτής, σε συνδυασμό με τη συμβατικώς σκοπούμενη κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας και την αρχή της αναλογικότητας.

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους για δύο (2) ημέρες περιλαμβανομένης της ημέρας της συνεδρίασης του περιφερειακού συμβουλίου. Οι περιφερειακοί σύμβουλοι που κατοικούν και εργάζονται σε νησί έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους μία (1) ημέρα επιπλέον των ανωτέρω.

 

Γ. ΑΔΕΙΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί δικαιούνται:

 • Άδεια κύησης και λοχείας. 

Στις ωρομίσθιες εκπαιδευτικούς η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε 119 ημερολογιακές ημέρες συνολικά, δηλαδή οκτώ (8) εβδομάδες πριν από την πιθανή ημέρα τοκετού και εννέα (9) εβδομάδες μετά. Στις περιπτώσεις που ο τοκετός πραγματοποιείται πριν από την ημερομηνία που αρχικά είχε πιθανολογηθεί, οι ημέρες μεταφέρονται, ώστε ο συνολικός χρόνος για τη μητρότητα να μην υπολείπεται των 119 ημερών {άρθρο 9  του Ν.2224/1994 (Φ.Ε.Κ.112 τ. Α΄/6-7-1994), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 11 του Ν.2874/2000 (Φ.Ε.Κ.286  τ. Α΄/29-12-2000)}.

Με τις διατάξεις της  παρ.2 του άρθρου 44 του Ν.4488/2017(Φ.Ε.Κ.137 τ.Α΄/13-9-2017)  θεσμοθετείται το δικαίωμα των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών γυναικών που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας  (τεκμαιρόμενες ή αποκτώσες) να λαμβάνουν τμήμα της άδειας μητρότητας διάρκειας εννέα (09) εβδομάδων, το οποίο υποχρεωτικά χορηγείται και στις φυσικές μητέρες μετά τον τοκετό.

Η εξάμηνη (6μηνη) άδεια προστασίας της μητρότητας που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν.3655/2008(Φ.Ε.Κ.58τ.Α΄/4-3-2008) αφορά σε υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα και δεν εφαρμόζεται στις ωρομίσθιες εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης.

 • ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ(Ν.4075/2012(Φ.Ε.Κ.89τ.Α΄/11-4-2012), άρθρο 50 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4144/2013 (Φ.Ε.Κ.88τ.Α΄/18-4-2013)

Η γονική άδεια ανατροφής 4 μηνών χωρίς αποδοχές, χορηγείται για την ανατροφή παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών και αποτελεί ατομικό δικαίωμα κάθε γονέα εκπαιδευτικού.

Για τη χορήγηση της γονικής άδειας ανατροφής, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν συμπληρώσει ένα (1) χρόνο, δηλαδή δώδεκα μήνες, συνεχόμενης ή διακεκομμένης εργασίας στον ίδιο εργοδότη (δηλαδή στο Υπουργείο Παιδείας).

Η γονική άδεια ανατροφής χορηγείται είτε σε συνεχές χρονικό διάστημα μέσα στο ίδιο σχολικό έτος, είτε τμηματικά σε διαφορετικά σχολικά έτη χωρίς όμως να υπερβαίνει αθροιστικά το σύνολο των τεσσάρων (4) μηνών. Με σχετική αίτηση του εκπαιδευτικού, διευκρινίζεται η επιθυμητή έναρξη και  λήξη της και χορηγείται από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης με βάση τη σειρά προτεραιότητας για κάθε σχολικό έτος. Αιτήσεις χορήγησης γονικής άδειας εκπαιδευτικών γονέων παιδιών με αναπηρία, με μακροχρόνια ή αιφνίδια ασθένεια και μόνων γονέων λόγω θανάτου γονέα, ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης τέκνων, ικανοποιούνται με απόλυτη προτεραιότητα.

Αν υπάρχουν περισσότερα παιδιά, το δικαίωμα των γονέων εκπαιδευτικών είναι αυτοτελές για το καθένα από αυτά (δηλαδή, μπορούν οι γονείς να κάνουν χρήση της άδειας ο κάθε ένας για διαφορετικό παιδί, όχι όμως και οι δύο για το ίδιο παιδί), εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το ένα παιδί μεσολάβησε ένας (1) χρόνος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη. Αν και οι δύο γονείς απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη, αποφασίζουν με κοινή δήλωσή τους κάθε φορά, ποιός από τους δύο θα κάνει πρώτος χρήση αυτού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα.

Σε περίπτωση θανάτου γονέα, ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης τέκνου, η γονική άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών χορηγείται στο διπλάσιο στον άλλο γονέα. Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου το δικαίωμα είναι αυτοτελές για κάθε γονέα.

Τη γονική άδεια ανατροφής δικαιούται και ο εκπαιδευτικός ο οποίος υιοθετεί ή αναδέχεται τέκνο ηλικίας έως έξι (6) ετών. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια χορηγείται μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας.  Τμήμα της άδειας μπορεί να χορηγείται με αίτηση του υπαλλήλου στο διάστημα πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών υιοθεσίας, ενώ σε περίπτωση που οι σχετικές διαδικασίες δεν ολοκληρωθούν μέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών του παιδιού, το δικαίωμα της άδειας παρατείνεται μέχρι την ηλικία των οκτώ (8) ετών του παιδιού.

 • Ειδική γονική άδεια

Στο φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα παιδιού ηλικίας έως και 18 ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, από νεοπλασματική ασθένεια, ή χρήζει μεταμόσχευσης χορηγείται ειδική γονική άδεια, διάρκειας δέκα εργάσιμων ημερών κατά τη διάρκεια της σύμβασης, με αποδοχές, έπειτα από αίτησή του, κατά απόλυτη προτεραιότητα όπως προβλέπεται στο άρθρο 51 παρ 1 του Ν.4075/2012(Φ.Ε.Κ.89τ.Α΄/11-4-2012).

Τέλος, σε περίπτωση νοσηλείας τέκνου έως και 18 ετών, χορηγείται άδεια χωρίς αποδοχές για όσο διάστημα διαρκεί η νοσηλεία και όχι πέραν των τριάντα εργάσιμων ημερών κατά τη διάρκεια της σύμβασης, εφόσον ο φυσικός, θετός ή ανάδοχος γονέας εκπαιδευτικός έχει εξαντλήσει την παραπάνω (2) ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ σε περίπτωση που τη δικαιούται.

Η  άδεια των 10 ημερών και η άδεια νοσηλείας αποτελούν ατομικό δικαίωμα του κάθε γονέα.

 • Αναρρωτική άδεια

Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβασή τους δικαιούνται 15 ημέρες αναρρωτική άδεια με αποδοχές, με την προϋπόθεση ότι απασχολήθηκαν επί δεκαήμερο τουλάχιστον από την ημέρα πρόσληψής τους (άρθρα 657 και 658 του Αστικού Κώδικα).

Αρμόδια όργανα να βεβαιώσουν την ανικανότητα για εργασία όταν η καταβολή του ημερομισθίου βαραίνει κυρίως τον ασφαλιστικό φορέα (δηλαδή αναρρωτική άδεια από 4 ημέρες και πάνω τη φορά) είναι:

Ο θεραπευτής γιατρός της Μονάδας Υγείας του ΕΟΠΥΥ (Ιατρεία πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και όχι συμβεβλημένοι γιατροί με τον πρώην ΟΠΑΔ) ειδικότητας αντίστοιχης με την πάθηση του ασφαλισμένου, ο οποίος δύναται να βεβαιώνει ανικανότητα μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, είτε συνεχείς, είτε διακεκομμένες.

Η Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), για βεβαίωση ανικανότητας πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών, στην οποία θα πρέπει να παραπέμπεται ο ασφαλισμένος εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο, από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης από τον θεραπευτή γιατρό.

Για τους ασφαλισμένους που εξέρχονται από νοσοκομείο, το οποίο λειτουργεί με την μορφή  Ν.Π.Δ.Δ., η βεβαίωση της ανικανότητας για εργασία μέχρι δεκαπέντε (15) ημερών μπορεί να γίνει από τον, κατά τον Οργανισμό του Νοσοκομείου, υπεύθυνο του οικείου Τμήματος, ενώ για τους ασφαλισμένους που εξέρχονται από άλλα θεραπευτήρια συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ, για το ίδιο χρονικό διάστημα, μπορεί να βεβαιωθεί ανικανότητα για εργασία από τον αρμόδιο ελεγκτή γιατρό του ΕΟΠΥΥ.

Δηλαδή, σε όλες τις περιπτώσεις αναρρωτικών αδειών που υπερβαίνουν τις 3 ημέρες τη φορά, για την καταβολή του μισθού στον εκπαιδευτικό είναι απαραίτητη η προσκόμιση Ιατρικής Γνωμάτευσης των Υγειονομικών δομών (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Σε αντίθετη περίπτωση ο εκπαιδευτικός θα παραπέμπεται στην Πρωτοβάθμια  Υγειονομική Επιτροπή της Μονάδας Υγείας του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) για τη Βεβαίωση της ανικανότητας για εργασία.

Για αναρρωτικές άδειες χρονικού διαστήματος μικρότερου των τριών (3) ημερών τη φορά,  αρκεί η προσκόμιση ιατρικής Γνωμάτευσης από γιατρό συμβεβλημένο με το δημόσιο (είτε ανήκει στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είτε στον πρώην ΟΠΑΔ).

 

Μοίρασέ το... Μοίρασέ το...